Konkurs młodych matematyków

Laureaci gminnego konkursu matematycznego ma wspólnym zdjęciuW pierwszej połowie marca Szkoła Podstawowa w Zielenicach gościła najlepszych matematyków z gminy Borów. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas IV, V i VI ze wszystkich szkół gminy. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. Młodzi adepci matematyki mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań.

Były wśród nich zadania proste i bardziej skomplikowane. W ocenie jurorów konkurs stał na wysokim poziomie. W kategorii uczniów klas czwartych I miejsce zajął Miłosz Kluczewski, reprezentujący SP w Borku Strzelińskim, II miejsce przypadło Sebastianowi Chudemu, a III zajęła Wiktoria Dziki, oboje ze szkoły z ZSP w Borowie. W tej kategorii wiekowej wyróżniono Kacpra Kasprzyszaka ze szkoły w Borku Strzelińskim.
Wśród piątoklasistów I miejsce zajął Krzysztof Radomski ze szkoły w Zielenicach, II miejsce przypadło Marysi Pietrzak z ZSP w Borowie, III miejsce Pawłowi Ciężarkowi ze szkoły w Zielenicach. Wyróżnienie zdobył Józef Paluch ze szkoły w Borku Strzelińskim.
Natomiast w najstarszej grupie szóstoklasistów I miejsce zajął Bruno Malec ze szkoły w Borku Strzelińskim, II - Kamil Gondek ze szkoły w Zielenicach, a III - Michał Pater ze szkoły w Borku Strzelińskim. W tej kategorii wiekowej wyróżniono również Mikołaja Frydlewicza z ZSP w Borowie oraz Bartłomieja Nowaka ze szkoły w Zielenicach.
Wszyscy uczestnicy konkursu, a szczególnie laureaci, zasłużyli na gratulacje.