Sołtys znalazł niewybuch

Niewybuch usunęła jednostka saperska z BrzeguWe wtorek, 14 kwietnia, sołtys wsi Boguszyce powiadomił strzelińską jednostkę, że podczas prac polowych znalazł przedmiot przypominający pocisk. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Policjanci rozpoznali pocisk artyleryjski. Znajdował się na polu przy posesji zgłaszającego, w odległości ok. 50 m.

Skontaktowano się z dowódcą patrolu saperskiego z Brzegu, który polecił usunięcie niewybuchu. Nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo.