Zmiany personalne w urzędzie

Halina Jaskóła (po środku) z uśmiechem przyjmowała podziękowania za lata spędzone w Borowie. Jako pierwsi podziękowali jej, Grażyna Kosińska i Waldemar GrochowskiKolejne tony azbestu wyjadą z posesji mieszkańców gminy. Od kilku tygodni gmina ma nowego dzielnicowego. Ale najważniejsze było podziękowanie za pracę pani Halinie. Niedawno odbyła się VI sesja Rady Gminy Borów.

Radni i przybyli na sesję mieszkańcy gminy wysłuchali informacji wójta Waldemara Grochowskiego z działalności między sesjami. Natomiast o pracy poszczególnych komisji rady mówili ich przewodniczący. Wrócił temat remontu dróg powiatowych w gminie Borów. Wójt Grochowski, powołując się na rozmowę ze starostą Markiem Warcholinskim, powiedział, że w budżecie powiatu są środki na załatanie dziur w Jeleninie.Nowym skarbnikiem gminy został Sebastian Bach
W części poświęconej przyjmowaniu uchwał radni opowiedzieli się za nowelizacją budżetu. Najważniejsza zmiana, zaproponowana przez wójta, polegała na zwiększeniu dochodów gminy o 34 tys. zł. Środki te zostaną spożytkowane na zbiórkę, wywóz i unieszkodliwienie azbestu. – W ubiegłym roku pozyskaliśmy na ten cel ok. 27 tys. zł. W tym jest więcej i jest to konsekwencja większego zainteresowania mieszkańców naszej gminy pozbywaniem się azbestu – powiedział Waldemar Grochowski, wójt Borowa.
Kolejną uchwałą było zatwierdzenie „taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług”. W zależności od grup odbiorców wzrost cen wahał się od 1,05% do 8,00%. O szczegółowych zapisach przyjętej uchwały i stawkach, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca br., poinformujemy w kolejnym wydaniu „Słowa Regionu”.
Dla licznie zgromadzonych na sali mieszkańców gminy najważniejsze były jednak dwie inne uchwały. Pierwsza dotyczyła odwołania Haliny Jaskóły ze stanowiska skarbnika gminy, a druga powołania na to stanowisko Sebastiana Bacha, dotychczasowego zastępcy skarbnika. Zmiana na stanowisku skarbnika wymuszona została przejściem dotychczasowej skarbnik na emeryturę. Kwiaty i podziękowania dla pani Haliny przygotowali radni, pracownicy urzędu i dyrektorzy szkół. A wszystko w miłej, ciepłej atmosferze, jak to wśród ludzi, którzy współpracowali ze sobą latami. Obradom przysłuchiwał się również sierż. sztab. Marek Szłapa, od początku kwietnia dzielnicowy w gminie Borów. Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady, zaprosiła dzielnicowego na spotkanie z sołtysami, które odbędzie się w maju. Radny Marian Pogoda zaproponował, żeby np. w Borowie i Borku Strzelińskim uruchomić dyżury policjantów. Marek Szałapa odpowiedział, że rozmawiał już na ten temat z wójtem.