Nowi radni w nowej radzie
Zdzisław Ziąber będzie reprezentował wojewodę w radzie społecznejJedną z uchwał przyjętych na ostatniej sesji Rady Gminy Borów było powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie. Wolą radnych Przewodniczącym został Waldemar Grochowski, wójt Borowa, a członkami radni Iwona Grzebień, Krzysztof Golec i Jacek Frydlewicz. Skład uzupełnia Zdzisław Ziąber, który reprezentuje wojewodę dolnośląskiego w Radzie SPZAOZ w Borowie. - Przyjąłem propozycję Tomasza Smolarza, wojewody dolnośląskiego, reprezentowania wojewody w radzie społecznej. Propozycję tę uważam za wyróżnienie. Jestem mieszkańcem gminy Borów i nie tylko tu mieszkam, ale także interesują mnie sprawy jej mieszkańców. Chcę być aktywnym członkiem rady społecznej. Będę wypowiadać się, doradzać i wyrażać opinię odpowiedzialnie, z myślą o jak najlepszym funkcjonowaniu służby zdrowia w mojej gminie. Na początek chciałbym, oczywiście, zapoznać się z bieżącą działalnością przychodni – powiedział nam Zdzisław Ziąber. Pierwsze zebranie rady zostało zwołane na 25 czerwca br. na godz. 11,00.