I ślubuję Ci miłość, wierność…
Za chwilę jubilaci odbiorą przyznane im medale. Na zdjęciu od lewej: państwo Kasprzyszakowie, Smykowie i Tadeusz Bodak. Foto: UG BorówKwiaty, życzenia i łzy wzruszenia towarzyszą rodzinnym uroczystościom. W tym przypadku było jeszcze odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP. Każda rocznica ślubu jest rodzinną uroczystością, w której często uczestniczą przyjaciele i znajomi. Jest jednak jubileusz świętowany nie tylko przez najbliższych. Taką rocznicą jest pięćdziesięciolecie zawarcia związku małżeńskiego. Wtedy oprócz najbliższych życzenia jubilatom składają Prezydent RP i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.
- Spotkaliśmy się na dzisiejszej uroczystości, aby wspólnie świętować z państwem złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego – tak Elżbieta Kamińska, kierownik USC w Borowie, przywitała cztery pary dostojnych jubilatów. Pięćdziesiąt lat temu na ślubnym kobiercu stanęli Karolina i Józef Kasprzyszakowie, Maria i Józef Mihułkowie, Maria i Tadeusz Bodakowie oraz Katarzyna i Władysław Smyk. Na uroczystości w sali ślubów jubilaci zostali udekorowani Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, jakie przyznał im Prezydent RP. – Medal jest podziękowaniem za wszystko, co tworzyliście państwo przez te wszystkie lata jako małżeństwo i rodzina. Jest potwierdzeniem, że wybrana przed laty droga była słuszna – powiedziała kierownik USC. Do gratulacji, jakie wraz z medalami przesłał Prezydent RP, życzenia pomyślności, zdrowia i wszelkiego zadowolenia dołączyli Waldemar Grochowski, wójt Borowa, Józef Chaberski, wiceprzewodniczący Rady Gminy i kierownik USC. W tym roku Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Prezydent RP odznaczył dziewięć małżeńskich par mieszkających w gminie Borów. Ze względów zdrowotnych w uroczystości nie mogli wziąć udziału państwo Mihułkowie i pani Maria Bodak.Medale wręczał wójt Waldemar Grochowski (w środku), obok Elżbieta Kamińska i Józef Chaberski. Foto: UG Borów