Opłatek, budżet i lampka szampana
Uczestnicy sesji życzyli sobie udanego Nowego 2016 RokuTo był udany rok dla gminy Borów. Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady, życzyła wszystkim, żeby następny był również udany, a wójt dziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za współpracę.
Ostatnia tegoroczna sesja borowskiej rady przebiegała w świątecznej atmosferze z racji Bożego Narodzenia, które dopiero co obchodziliśmy i zbliżającego się Nowego Roku. Zgodnie z planem pracy rady samorządowcy dyskutowali o budżecie gminy na przyszły rok. Zanim jednak odbyło się głosowanie uchwały budżetowej radni przyjęli dwie inne uchwały. W pierwszej zmieniającej budżet na rok 2015 wprowadzili kosmetyczne zmiany porządkujące finanse gminy, a w drugiej uaktualnili wieloletnią prognozę finansową gminy Borów.
Dyskusję i głosowanie nowego budżetu poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu dotyczących zarówno prognozy finansowej, jak i budżetu na 2016 r. Obie opinie były pozytywne. Sugestia RIO, żeby w uchwale budżetowej uwzględnić nie tylko wysokość zaciąganych kredytów, ale także wskazać na ich cel, została uwzględniona w autopoprawce wniesionej przez wójta. – Konstruując budżet gminy musimy brać pod uwagę parametry, których przekroczyć nie możemy. Chodzi tu przede wszystkim o procentowy wskaźnik zadłużenia gminy i wskaźnik rocznych spłat zadłużenia. W obu przypadkach, w przypadku naszej gminy są one stosunkowo niskie – poinformował zebranych wójt. Natomiast odpowiadając na pytanie Mariana Pogody, wiceprzewodniczącego rady, dotyczące wysokości zadłużenia gminy wójt wyjaśnił, że projekt budżetu powstawał na początku listopada. – Wtedy nie wiedzieliśmy, zresztą dziś też nie wiemy do końca, kiedy ruszą nabory na projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Prawdopodobnie dopiero w lipcu ruszą nabory na projekty budowy kanalizacji, którymi jesteśmy zainteresowani. Jeżeli znane będą szczegóły dotyczące tego, a także innych naborów, będę wnioskował o wprowadzenie zmian w budżecie. Będą one dotyczyły wysokości tzw. udziału własnego gminy w poszczególnych projektach oraz źródeł ich finansowania – odpowiedział wójt.
Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Borów na rok 2016. W części poświęconej wolnym wnioskom i oświadczeniom radni Barbara Chrzan i Marian Pogoda zaprosili wszystkich do udziału w Wielkim Finale Świątecznej Pomocy, który w tym roku odbędzie się w szkole w Borowie. Początek imprezy zaplanowano na 10 stycznia na godz. 9.00. Program imprezy przewiduje m.in. rozegranie turnieju piłkarskiego i siatkarskiego. Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z ZSP w Borowie lub z wymienionymi wyżej radnymi.Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku skierowano również do czytelników Słowa Regionu
Obrady radnych poprzedziło łamanie się opłatkiem, co było nawiązaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast po zakończeniu obrad radni, obecni na sesji sołtysi i pracownicy urzędu gminy przy symbolicznej lampce szampana życzyli sobie wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Tradycyjnie w ostatniej grudniowej sesji borowskiej rady uczestniczyli księża z parafii gminy Borów.