Nadzwyczajna sesja, zwyczajne obrady

Projekt jednej z uchwał przedstawił Krzysztof Chaberski, wiceprzewodniczący rady. Obok Jarosław Kuligowski, również wiceprzewodniczący oraz Grażyna Kosińska, przewodniczącaTo była już IV sesja borowskiej rady. Zgodnie z dobrą tradycją tego samorządu, było merytorycznie i na temat.

Wójt Waldemar Grochowski zwrócił się do Grażyny Kosińskiej, przewodniczącej rady, z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Przewodnicząca zwołała sesję w tym trybie na czwartek 29 stycznia br. Zaproponowany przez wójta porządek obrad zawierał kilkanaście punktów, z czego jeden, który uzasadniał zwołanie rady w trybie nadzwyczajnym. Poza tym radni rozpatrzyli i po dyskusji przyjęli cztery uchwały. Dwie uchwały dotyczyły gminnych programów. Pierwsza przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, a druga wspierania rodziny w latach 2015-17.
Program przeciwdziałania narkomanii przedstawił Stanisław Czajka, na co dzień zajmujący się w gminie Borów tą problematyką. Bogate opracowanie zawierało wiele informacji i zapowiedź konkretnych działań w tej dziedzinie. Radni dowiedzieli się np., że najwięcej alkoholu sprzedano w Borowie (za 713 tys. zł), Borku Strzelińskim (za 500 tys. zł) i Ludowie Śląskim (za 419 tys. zł.). Natomiast najmniej na alkohol wydali mieszkańcy Mańczyc, bo jedynie 46 tys. zł.
Program pomocy rodzinie przedstawiła Kazimiera Zatyla, kierowniczka GOPS. Oba wystąpienia zostały dobrze przyjęte przez radnych, a stosowne uchwały przyjęte jednomyślnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie gminy. Spośród kilku kosmetycznych przesunięć wydatków i przychodów, na uwagę zasługuje jeden. Rodzice uczniów szkoły w Zielenicach wpłacili do gminnej kasy, tytułem darowizny, kwotę 6 tys. zł. Pieniądze te darczyńcy przeznaczyli na remont szkolnej sali gimnastycznej. Radni postanowili dołożyć z gminnego budżetu kolejnych 8 tys. zł i przeprowadzić remont. Tak to współpraca rodziców ze szkołą i rada gminy zaowocuje odnowieniem sali gimnastycznej. Obradom radnych przysłuchiwali się sołtysi
Radni przyjęli również apel dotyczący przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – Autostrada A4. I właśnie ten apel był powodem zwołania nadzwyczajnej sesji. Wójt poinformował radnych, że apel jest formą wsparcia gminy Strzelin i Wiązów w staraniach o te inwestycje. – Mieszkańcy naszej gminy nie będą bezpośrednio czerpać korzyści z tego tytułu, ale pośrednio tak. Zmniejszy się natężenie ruchu w Strzelinie, z czego na pewno skorzystają mieszkańcy naszej gminy udający, się do stolicy powiatu – powiedział wójt.
Mimo że sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym, to obrady przebiegały jak zwykle, na roboczo. O tym niech świadczy, że radni przyjęli również plan pracy poszczególnych stałych komisji rady na bieżący rok.