W nowoczesnej sortowni odpady są zamieniane w cenne surowce wtórne
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zakończyła się budowa sortowni do selektywnego zbierania odpadów w Lubaniu. Nowy obiekt będzie obsługiwał 150 tys. mieszkańców z 14 gmin, zapewniając odzysk surowców wtórnych: plastików, metali i papieru. W budowie pomogły miliony z UE oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samorządowcy wybudowali specjalną halę i zamontowali nowoczesną linię do sortowania śmieci. - Wydajność nowej instalacji to 10 tys. ton odpadów w ciągu roku. Dzięki nowej instalacji zostanie ograniczona ilość odpadów, które trafiały do tej pory na wysypisko - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu pozyskał dofinansowanie na nowe inwestycje, m.in. sortownię w wysokości 17 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nie byłoby to jednak możliwe bez krajowych pieniędzy z WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz udzielił dwóch nisko oprocentowanych pożyczek (na wkład własny i płynność finansową) o łącznej kwocie około 23 mln złotych. Koszt całej inwestycji to około 30 mln złotych. Beneficjenci, którzy sięgają po środki unijne muszą spełnić surowe wymagania, m.in. wykazać niebagatelny wkład własny. - Tym beneficjentom z pomocą przychodzi nasz regionalny Fundusz, który oferuje nisko oprocentowane pożyczki - mówi Łukasz Kasztelowicz. Z takiej oferty skorzystała samorządowa spółka. Lubański zakład zainwestował również w rozbudowę punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownię odpadów zielonych, z których produkowany będzie tzw. „polepszacz do gleby”. Ta instalacja o wydajności 3 tys. ton rocznie wyposażona została w systemy intensywnego napowietrzania i zraszania. Wokół obiektu nasadzono krzewy.