Nawałnice i podtopienia. Terytorialsi zawsze gotowi i zawsze blisko...
Wojewoda Dolnośląski zwrócił się z wnioskiem o wsparcie samorządu terytorialnego powiatu ząbkowickiego, przez Wojska Obrony Terytorialnej. Celem było usuwanie skutków nawałnicy jaka ostatniej nocy przeszła nad Wrocławiem i okolicami. Najbardziej ucierpiało kilka mniejszych miejscowości m.in. Ciepłowody i Karczowice, oddalone o ok. 50 km. od stolicy Dolnego Śląska. To tam zostali skierowani żołnierze z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Żołnierze skupili się na usuwaniu skutków nawałnicy i przygotowaniu infrastruktury do kolejnych silnych opadów deszczu. 21 terytorialsów z 16 DBOT, od południa do późnych godzin wieczornych udrażnia rowy melioracyjne, kanały odpływowe, koryta małych rzek i zatkane gałęziami przepływy pod mostami.
podtopienia_10jpg.jpg podtopienia_11jpg.jpg podtopienia_12jpg.jpg

podtopienia_1jpg.jpg podtopienia_2.jpg podtopienia_3.jpg

podtopienia_4.jpg podtopienia_5.jpg podtopienia_6.jpg

podtopienia_7.jpg podtopienia_8.jpg podtopienia_9jpg.jpg

Działania żołnierzy polegają przede wszystkim na udzieleniu pomocy mieszkańcom miejscowości Ciepłowody, która po wylaniu niewielkiej rzeki, została podtopiona. Ucierpiały przede wszystkim zabudowy jednorodzinne i mieszkania znajdujące się tuż przy rzece. Woda przelała się przez kilka lokali mieszkalnych, które zostały kompletnie zniszczone i zabłocone. Od kilku godzin żołnierze pomagają właścicielom w wynoszeniu zalanych i zniszczonych mebli oraz nasypują i układają worki z piachem w miejscach, gdzie wezbrana woda wystąpiła z koryta. Spodziewane są bowiem kolejne opady i rzeka może ponownie wylać.
Tak sprawne i szybkie działania podjęte przez żołnierzy 16 DBOT możliwe były dzięki natychmiastowej wymianie informacji, która jest efektem dobrej współpracy z samorządem terytorialnym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.