Przysięgamy pamiętając o historii, nasza siła tkwi w tradycji i patriotyzmie
27 marca we Wrocławiu będzie wyjątkowy. Odbędzie się przysięga żołnierzy połączona ze świętem 16 DBOT, a także przypomnimy skąd czerpiemy tradycję, czyli upamiętnimy 80 rocznicę przemianowania ZWZ w AK.
16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej po raz pierwszy w tak uroczysty sposób obchodzić będzie jednocześnie aż trzy wyjątkowe wydarzenia. Uroczystości odbędą się na Placu Wolności we Wrocławiu, a gośćmi szczególnymi będą kombatanci wraz ze swoim przedstawicielem - Ministrem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
To będzie niezwykła chwila dla żołnierzy i pracowników 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz mieszkańców Wrocławia. Będziemy świadkami złożenia przysięgi wojskowej przez kolejnych 22 ochotników. Przysięga będzie wyjątkowa, ponieważ Terytorialsi wypowiedzą te same słowa roty, jakie 80 lat temu składali żołnierze Armii Krajowej „...kładę rękę na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze ze wszystkich sił moich, aż do ofiary z mego życia...” Przysięgę odbierze kpt. Stanisław Wołczaski, były żołnierz AK, Powstaniec Warszawski.
Armia Krajowa powołana została 14 lutego 1942 roku. Tego dnia, rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, przekształcono Związek Walki Zbrojnej, czyli zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Armię Krajową.
Na wniosek dowódcy WOT, gen. broni Wiesława Kukuły, już na początku tworzenia się WOT, Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jednogłośnie zaakceptowało prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na tarczy Orła WOT, Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”) oraz na dziedziczenie tradycji przez Dowództwo oraz Brygady Obrony Terytorialnej.
28 czerwca 2017 roku Dowództwo WOT uroczyście przejęło  dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej, a w dniu 27 września  obchodzone jest święto WOT, na pamiątkę 27 września 1939 roku, utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, zmienionego na Związek Walki Zbrojnej, a  14 lutego 1942 roku przemianowanego na Armię Krajową.
Uroczystości rozpoczną się 27 marca mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. Po mszy kompania reprezentacyjna 16 DBOT przemaszeruje na pl. Wolności, gdzie równocześnie z przysięgą rozpoczną się obchody związane ze świętem 16 DBOT. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień 26 marca został wybrany jako święto 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”. Data jest nieprzypadkowa. Tego właśnie dnia, 1947 roku, ppłk Ludwik Marszałek został mianowany szefem Okręgu Dolnośląskiego organizacji Wolność i Niezawisłość. Wszystkie sprawy służbowe przejął w mieszkaniu przy ul. Berenta 53 we Wrocławiu, wynajmowanym przez ówczesnego szefa Wydziału Organizacyjnego Okręgu Dolnośląskiego WiN, ppor. Stanisława Dydo ps. „Steinert”. Obaj, po wielomiesięcznych torturach, zostali rozstrzelani 27 listopada 1948 roku, w Zakładzie Karnym przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Walczyli o wolną Polskę.
Zapraszamy 27.03.2022r. pl. Wolności we Wrocławiu. Początek uroczystości o godzinie 13:45. Msza św. rozpocznie się o godz. 12:00.
Kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 DBOT