Polsko – białoruska granica chroniona przez żołnierzy 16 DBOT
Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają obecnie funkcjonariuszy Straży Granicznej na polsko – białoruskiej granicy. Terytorialsi już od ponad siedmiu miesięcy prowadzą operację pk. „Silne Wsparcie”, w ramach której wykonują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu.
Każdej doby, w systemie zmianowym żołnierze WOT wystawiają nawet ponad 300 patroli i setki posterunków rozmieszczonych wzdłuż polsko – białoruskiej granicy. Terytorialsi prowadzą też działania patrolowe w głębi strefy nadgranicznej, w tym także patrole łączone z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Po zmierzchu, na wybranych odcinkach granicy, pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez terytorialsów. Monitoring z powietrza zapewniają bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye, które od początku operacji spędziły w powietrzu już ponad 1000 godzin (w tym ponad 70% w warunkach nocnych). We wsparcie Straży Granicznej na odcinku Białorusi zaangażowanych jest obecnie ponad 2000 żołnierzy WOT ze wszystkich brygad OT.
2q08juuxjdxsto.jpg frnfmldpe_grqe.jpg gw8ooze_2x2xsr.jpg

polowa_polsko_bialoruskiej_granicy_chroniona_przez_zolnierzy_wot.jpg polowa_polsko_bialoruskiej_granicy_chroniona_przez_zolnierzy_wot_1_.jpg polowa_polsko_bialoruskiej_granicy_chroniona_przez_zolnierzy_wot_2_.jpg

qeljcbq_s7syhl.jpg r3gv6raimz2_w6.jpg rednhm1t_lecpu.jpg

urwyyfhhj13srl.jpg

Żołnierze WOT, po decyzji ministra obrony narodowej na początku września 2021 roku weszli do działań wsparcia SG na terenie objętym wprowadzonym wtedy stanem wyjątkowym. W tamtym okresie głównym celem działania żołnierzy WOT w ramach operacji pk. „Silne wsparcie” było wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym. Żołnierze WOT początkowo odwiedzali samorządowców i władze lokalne, oceniali zakres ewentualnego wsparcia, monitorowali sytuację, odpowiadali na potrzeby mieszkańców przygranicznych miejscowości objętych stanem wyjątkowym. W kolejnych tygodniach do działań weszli specjaliści Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT, którzy szkolili samorządowców z zakresu cyberbezpieczeństwa. W kolejnych tygodniach i miesiącach specyfika działań WOT ewaluowała od zadań ukierunkowanych na lokalne społeczności do zadań bezpośredniego wsparcia funkcjonariuszy SG bezpośrednio na granicy. Obecnie jest to główne zadanie dolnośląskich terytorialsów, w które zaangażowani są od kilku miesięcy. Żołnierze 16 DBOT przez 24h na dobę pełnią służbę na posterunkach obserwacyjnych rozlokowanych wzdłuż granicy.