Czy RIO ukarze wójta?
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wobec trudnej sytuacji finansowej gminy Kondratowice pod koniec zeszłego roku wójt był zmuszony wziąć 800 tys. zł pożyczki. Jeden z radnych przypuszcza, że mogło nastąpić złamanie dyscypliny finansowej. Co grozi szefowi gminy? O tym i o kulisach sprawy piszemy w wywiadzie z Tomaszem Graczem.

Przewodniczący komisji rewizyjnej złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pismo, w którym przypuszcza, że mogło nastąpić złamanie dyscypliny finansów publicznych przez Pana. Radnego zaniepokoił fakt, że 28 grudnia 2018 roku wójt po raz drugi zaciągnął pożyczkę krótkoterminową, tym razem w kwocie 800 tys. zł. Wcześniej pożyczkę zaciągał Pana poprzednik, więc suma zaciągniętych zobowiązań przekroczyła 1 mln zł, czyli kwotę, do której szef gminy może brać kredyty bez zgody rady. Jak Pan się do tego odniesie?
- Wieści szybko się rozchodzą. Szczególnie te, które dotyczą konfliktu wśród władzy. Nic nie umknie pana uwadze. Może to dobrze, że opinia publiczna będzie informowana o wszystkich dobrych i złych wydarzeniach dziejących się w gminie. Pozwoli pan, że przejdę do meritum sprawy. Art. 239 ustawy o finansach publicznych mówi, iż rada gminy podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, czyli do dnia 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku następnego. Niepodjęcie przez radę gminy uchwały budżetowej w terminie skutkuje tym, że budżet ustala Regionalna Izba Obrachunkowa.
Do czasu podjęcia uchwały budżetowej (ale nie później niż do 31 stycznia) podstawą gospodarki budżetowej zgodnie z art. 240 ust 1. ustawy o finansach publicznych jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy Kondratowice. Dlaczego zatem rada gminy nie uchwaliła w pierwszym terminie budżetu? Czy coś nadzwyczajnego wydarzyło się, że rada nie mogła się spotkać? Czy wystąpiła jakaś klęska żywiołowa? Nic podobnego. Przewodniczący rady zaplanował sesję budżetową na 18 stycznia 2019 r. i tak się stało. Budżet został uchwalony dopiero 21 stycznia 2019 r. Jak zapewne pan redaktor wie, funkcję wójta objąłem po zaprzysiężeniu w dniu 20 listopada 2018 r.

I jaką sytuację Pan zastał?
- W kasie gminy brakowało pieniędzy. Sytuacja finansowa była bardzo trudna. Wpływ na nią miał przegrany proces, w wyniku którego gmina zapłaciła blisko 1 mln zł odszkodowania. Takiego wydatku nie można było zaplanować. Spór przed sądem toczył się ponad 3 lata. Dla budżetu tak małej gminy jak Kondratowice, to kwota paraliżująca, utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym oraz działając w dobrej wierze, przy nie uchwalonym budżecie, posługiwałem się projektem budżetu, który powinien być uchwalony do 31 grudnia roku poprzedzającego, z którego wynika upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 1 mln zł na dany rok budżetowy na sfinansowanie przejściowego deficytu.
Cały artykuł dostępny jest tutaj