Mieszkańcy ponownie zabrali głos
Zebrania sołeckie są ważnym elementem w życiu lokalnych społeczności. Nie inaczej jest w Kondratowicach, gdzie funkcję sołtysa sprawuje z powodzeniem od dwóch lat Paweł Rogaliński. - Istotą demokracji jest to, aby przy podejmowaniu ważnych decyzji wsłuchiwać się w głos mieszkańców - mówił sołtys.
Między innymi dlatego Rogaliński zwołuje zebrania w różnych, ważnych sprawach dla sołectwa, nie tylko przy okazji podziału funduszu sołeckiego. I tak mieszkańcy wypowiedzieli się m. in. w sprawie zamiany działek na ul. Długiej czy sprzedaży działek.
Ostatnie zebranie odbyło się we wtorek, 29 września. Tym razem sołectwo podzieliło swój fundusz na 2021 rok. Znalazło się w nim wiele rozmaitych i ciekawych propozycji m.in., organizacja spotkań integracyjnych - 6 000 zł, przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych (ul. Makowa i ul. Różana) - 12 500 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Prusach - 1 000 zł, wykonanie remontu kosiarek - 2 000 zł, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu sołeckiego - 2 000 zł, zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści - 4 200 zł, zakup karmy dla zwierząt - 472 zł, dofinansowanie montażu klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach - 5 000 zł.
Tekst ukazał się w 39 (1028) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj