Mieszkańców czeka podwyżka za śmieci
Prawie pięć godzin trwało piątkowe posiedzenie radnych gminy Kondratowice. Mimo że w porządku obrad znalazło się tylko kilka uchwał, to tematów do dyskusji – i to gorących – było naprawdę wiele. Mieszkańców zainteresuje z pewnością zapowiadana przez wójta podwyżka opłaty śmieciowej.

W piątek, 5 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Kondratowice. W porządku obrad znalazły się między innymi trzy skargi na wójta gminy oraz zatwierdzenie prac komisji stałych na 2021 rok. Radna Ewa Kobosko wnioskowała, aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt – zapytania i wolne wnioski, co spotkało się z aprobatą radnych. Z kolei radna Małgorzata Krzesińska zaproponowała, aby głosować nad deklaracją w sprawie zobowiązania przewodniczącego do ustalenia harmonogramu sesji na 2021 rok. Po wymianie zdań pomiędzy nią, wójtem a przewodniczącym, radni głosowali nad wnioskiem, który jednak nie został rozstrzygnięty, gdyż siedmiu radnych było za i siedmiu przeciw.
Skargi nie zostały rozstrzygnięte
Następnie radni procedowali uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na wójta gminy Kondratowice, Tomasza Gracza. Treść tych skarg była w zasadzie tożsama. Zostały wniesione przez radnego Czesława Krawczyszyna, który zarzuca szefowi gminy opieszałe i niezgodne z prawem działania. W październiku radny Krawczyszyn złożył do urzędu gminy wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zameldowaniu na dany dzień ilości osób pod konkretnym adresem. Urząd gminy odmówił udzielenia odpowiedzi ze względu na dobra osobiste mieszkańców. Radny Wiesław Skorupski przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała skargę za zasadną, co argumentował prywatną konsultacją z radcą prawnym...

Tekst ukazał się w nr 9 (1048) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także nexto.pl i e-kiosk.pl