Znamy datę wyborów w gminie Kondratowice
Komisarz wyborczy we Wrocławiu na mocy swojego postanowienia wygasił mandaty trzem radnym Rady Gminy Kondratowice, którzy wcześniej złożyli rezygnację. Byli to: Henryk Muszyński (Rakowice), Wiesław Skorupski (Górka Sobocka) i Mariusz Misiewicz (Białobrzezie).
W związku z tym, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kondratowice, a ich termin komisarz ustalił na 7 listopada (niedziela).
Kandydatury na radnych były przyjmowane przez komisarza do 13 września, natomiast zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urząd Gminy Kondratowice w terminie do 8 października.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wspomniane wyżej okręgi są jednomandatowe, czyli z każdego z nich do rady gminy wejdzie po jednym radnym.
Tekst ukazał się w nr 34 (1073) wydaniu "Słowa Regionu".