Wójt Gracz z wotum zaufania i absolutorium
Takiej sytuacji w kondratowickim samorządzie nie było już dawno. Radni podjęli decyzje, które jeszcze rok temu mogły wydawać się dla niektórych zaskakujące. Dotyczyły one bezpośrednio wójta Tomasza Gracza. Czy szef gminy może spać spokojnie?
Niedawno odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Kondratowice. Na początku obrad przewodniczący Marcin Szczurowski poinformował, iż postanowieniem komisarza wyborczego zostały wygaszone mandaty trzech radnych: Henryka Muszyńskiego (byłego przewodniczącego - red.), Wiesława Skorupskiego i Mariusza Misiewicza. Na tę okoliczność przygotowano ustępującym radnym statuetki w ramach podziękowań za wkład w rozwój lokalnej społeczności. Wyżej wymienieni nie pojawili się w sali, toteż statuetki zostaną im wręczone w innym terminie.
Na sesji podjęto kilka istotnych uchwał, a jednymi z ważniejszych było głosowanie nad wotum zaufania dla wójta Tomasza Gracza oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok dla włodarza.
Wcześniej jednak procedowano dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach. Uchwała ta przeszła jednogłośnie.
Po pewnej chwili skarbnik Agnieszka Majewska odczytała zmiany w gminnym budżecie, które radni także poparli.
Kolejny punkt dotyczył wotum zaufania dla wójta Gracza. Głosowanie nad wotum poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy.
Szef gminy podkreślał, iż poprzedni rok był trudny dla samorządu z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa. Następnie omówił poszczególne działy raportu. Wystąpienie to było długie, lecz merytoryczne. Poruszono w nim wiele obszarów działalności gminy.
W głosowaniu nad wotum zaufania wzięło udział 10 radnych i 8 z nich opowiedziało się za wójtem. Przeciw był radny Czesław Krawczyszyn, a radny Piotr Majewski wstrzymał się od głosu.
Tekst ukazał się w nr 34 (1073) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl