Nadleśnictwo dołoży do remontu drogi?
Kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanym na ten rok pierwszym etapie remontu drogi gminnej w Kuropatniku. Chodzi o prawie kilometrowy odcinek od skrzyżowania ulicy Strzelińskiej z Widokową do odremontowanego kilka lat wcześniej odcinka na ulicy Kaczerki.
W budżecie gminy Strzelin na 2022 rok zarezerwowano na to zadanie zaledwie 100 tys. złotych. Kwota będzie musiała zostać urealniona, ponieważ szacowany koszt remontu wynosi około 804 tys. złotych. Z uwagi na to, że tą trasą ciężkimi samochodami jest wywożone drewno z lasu, strzeliński magistrat zwrócił się do Nadleśnictwa Henryków z prośba o dofinansowanie remontu drogi w Kuropatniku.
Tekst ukazał się w nr 14 (1102) wydaniu "Słowa Regionu".