Gmina znowu wygrała w sądzie
Ostatnie obrady sesji w Kondratowicach trwały półtora godziny. W tym czasie zapadło wiele ważnych ustaleń dla mieszkańców. Najważniejsze sprawy dotyczyły ważnego dla gminy wyroku, a także analizy sprzedaży działek. Co postanowił sąd?
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Kondratowice. Jeszcze na poziomie zatwierdzenia porządku obrad, głos zabrał wójt Tomasz Gracz. Zaproponował między innymi ściągnięcie punktu dotyczącego wyodrębnienia w gminnym budżecie na rok 2023 środków z funduszu sołeckiego.
- Praca wójta polega m.in. na dążeniu do rozwoju, ale także do realizacji inwestycji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. W ostatnim czasie otrzymaliśmy z funduszy zewnętrznych dotację na modernizację kanalizacji, budowę świetlicy w Księginicach Wielkich czy ul. Różaną i Makową w Kondratowicach - mówił szef gminy.
Dodał także, że na część zadań trzeba było unieważnić przetargi i rozpisać je na nowo. Powód? Kwoty złożone przez oferentów znacznie przekraczały to co gmina zabezpieczyła w budżecie. Jednym ze sposobów na uzyskanie brakującej kwoty mogłoby być wstrzymanie funduszy sołeckich w 2023 roku.
- Księginice to miejscowość z dobrze zorganizowaną społecznością, która zasługuje na świetlicę z prawdziwego zdarzenia. Jest tam dobrze prosperujące Koło Gospodyń Wiejskich. (…) Pamiętają państwo jak w poprzednim roku prosiłem sołectwa, aby wyodrębniły pieniądze na tzw. rezerwę inwestycyjną. Dzisiaj właśnie z tej rezerwy przenosimy pieniądze na budowę zatoczki autobusowej wraz z wyniesionym przejściem przy szkole w Prusach. (…) Zdaję sobie też sprawę, że sołectwa przeznaczają środki ze swoich funduszy w dużej mierze właśnie na rozwój. (…) Tutaj nie ma dobrego rozwiązania. (…) Konsultowałem ten temat z mieszkańcami, radnymi i sołtysami. Po tych rozmowach proponuję ściągnięcie tego projektu z porządku obrad - wyjaśniał szef gminy.
Tekst ukazał się w nr 14 (1102) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl