Dotychczas nieopublikowane
Kondratowice kanalizują się
Sekretarz gminy Kondratowice Tomasz GraczInwestycja związana z kanalizacją gminy Kondratowice ruszyła na dobre. Miłą ciekawostką jest fakt, że gospodarstwo domowe zapłaci jedyne 100 zł za przyłączenie do sieci. Obecnie na terenie gminy Kondratowice trwa proces kanalizacji poszczególnych miejscowości. Inwestycja polega na wykonaniu przyłączy do gospodarstw domowych. W tej chwili kończone są przyłącza grawitacyjne w Prusach. - Mamy bardzo ważną informację dla mieszkańców. Kanalizacja miejscowości będzie przebiegać według następującej kolejności: Prusy, Rakowice, Księginice Wielkie, Karczyn, Białobrzezie, Górka Sobocka i Gołostowice - powiedział zapytany o harmonogram prac sekretarz gminy Kondratowice Tomasz Gracz. Dodał także, że inwestycja przebiega zgodnie z procedurami i z umową. Zaznaczył jednak, że może zdarzyć się przypadek, gdzie wystąpią obsunięcia czasowe. Argumentował to tym, że robotnicy mogą trafić na skałę i wówczas prace, które miały być wykonane w jeden dzień przedłużą się do dwóch, czy trzech. Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 1,7 mln zł. Środki pochodzą z funduszy zewnętrznych, a mianowicie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz od Zarządu Województwa Dolnośląskiego (prewencyjna pożyczka). - Istotne jest to, że koszt wykonania kanalizacji ze strony jednego gospodarstwa domowego wynosi zaledwie 100zł - dodał sekretarz. Powiedział również, że tym samym gmina wyszła naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zdarzają się też przypadki, że rodziny mają swoje biologiczne oczyszczalnie ścieków. Wtedy nie muszą wyrażać zgody, żeby się przyłączać. - Generalnie chcemy, żeby sto procent mieszkańców było podłączonych - zakończył Gracz.