Gmina dalej się kanalizuje
Wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak mówił o drugim etapie budowy kanalizacjiObecnie kończony jest pierwszy etap budowy kanalizacji w gminie. - W tej chwili przyłącza robimy w Rakowicach, a następne będą Księginice. Myślę, że do końca roku powinniśmy się z tym uporać - mówi Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice. Dodaje także, że jest druga część gmina, która nie jest jeszcze skanalizowana. Obecnie magistrat przygotowuje niezbędną dokumentację, która jest trzywariantowa. - Pierwszy z nich to tradycyjna kanalizacja, czyli sieć. Wiadomo, że jest on bardzo drogi. Drugi to lokalna oczyszczalnia ścieków, a trzeci to przydomowa oczyszczalnia - kontynuuje. Zaznacza również, że podczas zebrań dotyczących podziału funduszu sołeckiego będzie rozmawiał z mieszkańcami poszczególnych wsi na temat wyboru odpowiedniego wariantu. Ostateczna decyzja będzie należała do samego wójta. - Będziemy zawsze szli trybem oszczędnościowym. Decydującym czynnikiem jest tutaj element finansowy. Mamy opracowaną wstępną analizę dla każdej miejscowości, czyli dla: Strachowa, Wójcina, Błotnicy, Żelowic, Kowalskich, Czerwieńca, Zarzycy, Komorowic, Stachowa, Sadowic, Lipowej, Skały, Maleszowa, Janowiczek, Brochocinka, Edwardowa, Podgaja, Grzegorzowa oraz Jezierzyc - mówi Bochnak. Szef gminy podkreśla, że ten rok jest rokiem konsultacji i rozmów. - Koszty pokrycia terenu całej gminy kanalizacją przekraczają możliwości finansowe gminy. Będziemy na pewno aplikować o środki zewnętrzne, żeby za kilka lat każde gospodarstwo domowe było już skanalizowane - kończy wójt.