Czy wobec radnego toczy się sprawa sądowa?
Była to przedostatnia sesja w tym roku Rady Gminy KondratowiceXI sesja Rady Gminy Kondratowice była przedostatnią w tej gminie w tym roku. Tym razem dotyczyła głównie ustalenia stawek podatków. Niestety, kilka z nich podwyższono. Zmienił się też skład dwóch komisji.
Na sesji pojawili się wszyscy radni, wielu sołtysów z gminy oraz mieszkańcy. Byli także dyrektor Zespołu Szkół w Prusach i dyrektor przedszkola w Górce Sobockiej, którzy przedstawili informacje o realizacji zadań oświatowych w ich placówkach. Sesję poprowadziła wiceprzewodnicząca rady Maria Karakow.
Pierwsza uchwała dotyczyła złożenia rezygnacji z członkostwa Tadeusza Woszczaka w komisji rolnictwa. Radny poprosił na piśmie o przeniesienie do komisji ds. społecznych. Radni odpowiednią uchwałą zgodzili się na to.
Kolejna uchwała dotyczyła wzorów formularzy w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym. Została przyjęta jednogłośnie. Następnie radni zajęli się uchwalaniem stawek podatku od nieruchomości. Podatek od metra kwadratowego powierzchni użytkowej wzrósł nieznacznie. Pojawił się nowy podatek od obszarów rewitalizacji, a w pozostałych przypadkach są to zmiany w wysokości 1-2 groszy, maksymalnie 3%. – Nigdzie one nie osiągają maksymalnej stawki, którą rada mogłaby ustalić – powiedział wójt gminy Wojciech Bochnak. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jedna z uchwał dotyczyła ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. W tym przypadku wzrosną stawki dla osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki śmieci, są to opłaty: od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość – 18 zł; od dwóch – 36 zł; od trzech – 54 zł; od czterech – 72 zł; od pięciu i więcej – 90 zł. Wzrosły również stawki dla właścicieli nieruchomości, zamieszkałych od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 13 zł, od dwóch osób – 26 zł; od trzech – 39 zł, od czterech – 52 zł; od pięciu i więcej – 56 zł. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Następnie uchwalono opłatę targową na terenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach. Stawka będzie teraz wynosić 16 zł, czyli złotówkę więcej niż do tej pory.
Następna uchwała (również przyjęta jednogłośnie) dotyczyła pozwolenia na wydzierżawienie gminnej działki w Gołostowicach pod budowę farmy fotowoltaicznej. Ostatnia uchwała dotyczyła przystąpienia przez gminę do opracowania lokalnego programu rewitalizacji gminy Kondratowice. Dzięki tej uchwale gmina będzie miała możliwość sięgnięcia po unijne dotacje.
Na sesji w Kondratowicach, oprócz radnych i sołtysów, pojawiło się kilku mieszkańców gminy
Karany czy nie karany?
Podczas ostatniego punktu harmonogramu sesji,(zapytania i wolne wnioski), głos zabrał jeden z mieszkańców gminy. Zadał dwa pytania jednemu z radnych. – Panie radny, czy to prawda, że w stosunku do pana prowadzi się śledztwo w sprawie przemocy w rodzinie i czy to prawda, że ma pan wyrok skazujący – zapytał. Według niego, to mogłoby być jednym z powodów do wszczęcia procedury wygaszania jego mandatu. Zapowiedział też, że na następnej sesji zada mu dwa kolejne, bardzo trudne pytania. Radny zaprzeczył, że toczy się wobec niego postępowanie dotyczące przemocy w rodzinie. Przyznał też, że był skazany za wykroczenie karno-skarbowe, ale teraz nie jest w rejestrze skazanych. Przewodnicząca Karakow powiedziała, że każdy kandydat na radnego musi być lustrowany i w razie jakichkolwiek wątpliwości nie dostałby mandatu. Jednak ta sprawa będzie jeszcze dodatkowo wyjaśniana.