Nowe stawki mandatów - nawet 5 tys. zł za przekroczenie prędkości
Już od jutra (1 stycznia2022 roku) będą obowiązywać nowe stawki mandatów. Za przekroczenie prędkości o 30 km/h zapłacimy 800 zł mandatu, a najwyższa kara, jaką będzie mógł nałożyć na kierowcę policjant wyniesie nawet 5 tys. zł.
Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł. Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej -
o 41-50 km/h - 1000 zł,
o 51-60 km/h - 1500 zł,
o 61-70 km/h - 2000 zł,
o 71 km/h i więcej - 2500 zł.
Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim przypadkuza przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci aż 5000 zł, a nawet 6 tys. zł przy zbiegu wykroczeń (np. użytkownik pojazdu dopuści do prowadzenia przez osobę pod wpływem alkoholu). Do tego w postępowaniu mandatowym za wykroczenie z art. 96 par. 3 k.w., czyli za niewskazania na żądanie uprawnionego organu (np. policji, Inspekcji Transportu Drogowego czy straży miejskiej), kto w danym miejscu i czasie prowadził pojazd, mandat będzie mógł wynieść nawet 8 tys. zł.
Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł.
1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł, jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.
800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Punkty kasowane po 2 latach
Zmiany dotyczą także naliczania punktów. Obecnie obowiązuje przepis art. 98 Ustawy o kierujących pojazdami, wedle którego w przypadku przekroczenia sumy punktów (gdy kierujący popełnił kilka naruszeń) powyżej 10 nakłada się 10 pkt. Od nowego roku będzie to już 15 pkt. Punkty zostaną zaś skasowane dopiero po dwóch latach od daty uiszczenia grzywny. Kto zatem zwleka z płatnością, będzie miał dłużej punkty na swoim koncie.

Mandaty za przykładowe wykroczenia


Wykroczenie
Kara
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h
nie mniej niż 800 zł
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu
500 zł lub nagana
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
1,5 tys. zł
Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej
1,5 tys. zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych
1,5 tys. zł
Ignorowanie zakazu wyprzedzania
nie mniej niż 1 tys. zł
Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych
1,5 tys. zł
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka)
nie mniej niż 3 tys. zł
Niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu
nie mniej niż 2,5 tys. zł
Objeżdżanie opuszczonych zapór
nie mniej niż 2 tys. zł lub areszt czy kara pozbawienia wolności
Wjazd na przejazd kolejowy gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie
nie mniej niż 2 tys. zł
Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia
nie mniej niż 1 tys. zł
Prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu
nie mniej niż 1 tys. zł
Niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie
nie mniej niż 1 tys. zł