Policja radzi, informuje, ostrzega

Apel skierowany jest do właścicieli altan i pomieszczeń gospodarczych oraz do działkowców. Kradzieże plonów, jak również włamania do domków, altan, pomieszczeń gospodarczych oraz innych obiektów położonych na terenach ogrodów działkowych, to wciąż uciążliwość, która dręczy właścicieli i gospodarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Policjanci stale podejmują działania prewencyjne i operacyjne, których celem jest ograniczenie tego typu zdarzeń. Nie będą oni jednak do końca skuteczni w walce z przestępcami. Czynny udział właścicieli i zarządców, tworzących określone społeczności lokalne ma niebagatelny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i zahamowanie tego typu zjawisk.

Bezpieczeństwo Twojego mienia zależy przede wszystkim od Ciebie:
1 . W domach, altanach, pomieszczeniach gospodarczych pozostawiaj jak najmniej przedmiotów
wartościowych.
2 . Drzwi i okna wyposaż w dobre zamki, rygle i zasuwy – nie zapominaj ich używać!!!!
3 . O swojej nieobecności informuj sąsiada- bądź inicjatorem tworzenia stałej pomocy
międzysąsiedzkiej.
4 . Oznakuj swoje narzędzia, przedmioty, rzeczy – umożliwisz ich identyfikację.
5 . Zwracaj uwagę na osoby obce w Twoim otoczeniu, zapamiętaj rysopis, ubranie,czym się
porusza.
6 . Kontaktuj się ze swoim dzielnicowym, informuj go o swoich spostrzeżeniach i wątpliwościach.
Mogą one mieć wpływ na zapobieżenie przestępstwu, ułatwić zatrzymanie sprawcy i odzyskać
Twoje mienie!!!!

Jeśli ujawniłeś włamanie, nie wchodź do środka, nie sprzątaj, nie naprawiaj uszkodzeń, unikaj zbędnego dotykania przedmiotów, nie zacieraj śladów, a przede wszystkim powiadom Policję.
Należy również pamiętać, że okazja czyni złodzieja. Będąc na działce nie zostawiaj dokumentów, telefonu i innych przedmiotów wartościowych bez zabezpieczenia (nie zawieszaj na drzewach i nie zostawiaj na ławce przed altaną!). Należy też zwrócić szczególną uwagę na osoby przebywające na terenie ogrodów działkowych – może to złodzieje robią rozpoznanie.