W Sądzie Najwyższym rozpoznana będzie kasacja w głośnej sprawie karnej przeciwko Hansowi G.
W piątek tj. 22.04.2022 r. w Sądzie Najwyższym rozpoznana zostanie kasacja w głośnej sprawie karnej przeciwko Hansowi G. Przypomnijmy - Hans G. to niemiecki pracodawca, który został nagrany przez Panią Natalię Nitek - Płażyńską, gdy wygłaszał swoje oświadczenia dotyczące Polaków (m.in. wskazując, że zabiłby wszystkich Polaków i że jest hitlerowcem).
 
Pani Natalia Nitek - Płażyńska, z finansową pomocą Reduty Dobrego Imienia, wniosła pozew o naruszenie dóbr osobistych. Reduta opłacała wszystkie koszty (administracyjne, sądowe, prawne). W tym samym czasie prokuratura gdańska postawiła Hansowi G. zarzuty m.in. znieważenia oraz groźby. Hans G. w obu instancjach w sądzie karnym został uznanym winnym znieważenia, jednak II instancja uniewinniła go od zarzutu groźby karalnej, pozostawiając jedynie skazanie za znieważenie. Wobec tego została wniesiona kasacja, która zostanie rozpoznana w piątek podczas rozprawy. 
 
Reduta Dobrego Imienia ponosi wszelkie koszty zarówno procesu karnego, jak i cywilnego i jest aktywnym uczestnikiem obu postępowań. Przypominamy, że w sprawie cywilnej również została wniesiona skarga kasacyjna, która jeszcze nie została przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięta.
 
Przypomnijmy:
 
Wobec Hansa G. w polskich sądach toczyły się dwa odrębne postępowania:
 
• SPRAWA KARNA
 
W pierwszej sprawie karnej Sąd Rejonowy w Wejherowie (w grudniu 2019 r.) uznał Hansa G. winnym znieważenia i grożenia śmiercią Pani Natalii Nitek - Płażyńskiej. Sąd skazał Hansa G. na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo Hans G. został skazany na grzywnę 20 tys. złotych, a także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w kwocie około 10 tys. złotych. Ponadto oskarżony miał zwrócić koszty procesu. Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił wyrok (uniewinnił Hansa G. od jednego z zarzutów) podtrzymując skazanie w zakresie znieważenia.
 
• SPRAWA CYWILNA Z POWÓDZTWA NATALII NITEK - PŁAŻYŃSKIEJ
 
W 2016 roku Pani Natalia Nitek - Płażyńska złożyła do sądu pozew przeciwko swojemu byłemu pracodawcy Hansowi G.
Warto pamiętać, że Hans G. to Niemiec, pracodawca w firmie POS System na Pomorzu, który prowadząc biznes w Polsce, używał wobec polskich pracowników słów godzących w ich dobra osobiste i narodowe. Niemiecki przedsiębiorca obrażał Panią Natalię Nitek - Płażyńską ze względu na jej narodowość. Siebie samego nazywał hitlerowcem i mówił, że zabiłby wszystkich Polaków. Groził także swojej pracownicy śmiercią, powołując się na wyższość Niemców nad Polakami.
Po kilkuletnim procesie, w lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zobowiązał Hansa G. do przeproszenia Pani Natalii Nitek - Płażyńskiej w mediach ogólnopolskich oraz do zapłaty 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie.
 
Sprawa cywilna została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, zgodnie z wyrokiem Pani Natalia Nitek - Płażyńska ma przeprosić Niemca Hansa G. za to, że nagrywała jego wypowiedzi. Przeproszenie ma być publiczne na dwóch kontach w mediach społecznościowych, przez cały miesiąc, dodatkowo Pani Natalia Nitek - Płażyńska ma zapłacić 10.000 zł na WOŚP oraz pokryć koszty sądowe. Natomiast Hans G. został zobowiązany do przesłania tylko listownych przeprosin do Pani Natalii Nitek - Płażyńskiej, ale nie musiał przepraszać publicznie.
 
Reduta Dobrego Imienia, jako strona w sprawie wniosła do Sądu Najwyższego sprawę kasacyjną. 23.12.2020 r. Reduta otrzymała informację, że Prokuratura Krajowa przystąpiła do kasacji w sprawie Pani Natalii Nitek - Płażyńskiej.

Źródło: Reduta Dobrego Imienia