Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ubiegły czwartek w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, odbyło się spotkanie autorskie dr Dagmary Adamskiej. Kilkudziesięciu miłośników historii regionu miało okazję wysłuchać wykładu dotyczącego osadnictwa w dorzeczu Oławy. 


Autorka brała wcześniej udział w pracach zespołu przygotowującego Atlas Historyczny Strzelina, stąd zapewne jest znana strzelińskim regionalistom. Najnowsza praca dr Adamskiej, to „Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy”. Książka jest obszernym, erudycyjnym, pionierskim opracowaniem tematu w literaturze naukowej. Bogato ilustrowana praca mówi zarówno o istniejących miastach, miasteczkach i wsiach, jak i o opuszczonych osadach i wsiach. Ze wstępu dowiadujemy się, że ramy czasowe pracy obejmują od przełomu XII i XIII w., po początek XVI w. (ok. 1530). Natomiast terytorialnie autorka zdecydowała się na „wybór kluczem geograficznym”. Dorzecze górnej i środkowej Oławy posiada bogatą sieć dopływów, a „sąsiedztwo cieków najistotniejsze znaczenie miało na etapie najstarszego zasiedlania terenu, ale rola wody jest istotna przy adaptacji przestrzeni w każdym czasie”. Z drugiej strony „obszar średniowiecznych dystryktów strzelińskiego, ziębickiego i wiązowskiego, których dzieje polityczne przez pewien czas były spójne (księstwo ziębickie)” , wskazuje autorka.

Praca liczy ponad 550 stron, ale to powinno być zachętą do sięgnięcia po tę publikację. Świadczy bowiem o szczegółowości podejścia do tematu i erudycji dr Dagmary Adamskiej. Zwrócili na to uwagę recenzenci książki, prof. dr. hab. Mateusz Goliński z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr. hab. Roman Czaja z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Dodaj komentarz