Druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium

Strażacy po dyskusji jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP KarnkówWzorem lat ubiegłych w świetlicy wiejskiej w Karnkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdania za rok 2014 z działalności jednostki, finansów oraz komisji rewizyjnej.

Strażacy debatowali także o projekcie działalności jednostki, jak i o planie finansowym na rok bieżący. Wszyscy mogli przedstawić swoje spostrzeżenia, odnośnie pracy OSP, jak i odnieść się do zaplanowanych przedsięwzięć. Najważniejszym tematem był projekt remontu elewacji remizy oraz wnętrza garażu. Wszystkiemu przysłuchiwały się obecne tego dnia drużyny MDP Dziewcząt oraz MDP Chłopców. Zebrani druhowie po odbytej dyskusji jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP Karnków.

Prezydium zebrania