Dariusz Stępień w programie "Zwykli Niezwykli"

Rozmowa z Panem Dariuszem Stępniem - dyrektorem Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Warto wspomnieć, że Pan Stępień jest także związany w pewien sposób z naszym liceum. W jaki....? Oglądnijcie materiał, to się dowiecie...