Będą pieniądze dla wspólnot i spółdzielni
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jest pomysł na zlikwidowanie nieestetycznych miejsc składowania odpadów. Gmina Strzelin zamierza dofinansować budowę wiat śmietnikowych. Co ustalono w związku z nadaniem nazwy „Skweru Legionisty”? Jakie zadania planuje w tym roku strzeliński ZWiK?

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej Strzelina odbyło się w środę, 20 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin. Pierwsze projekty uchwał dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Białego Kościoła i Pęcza. Większością głosów zaopiniowano je pozytywnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczył określenia zasad udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”.

„Panuje niesamowity bałagan”
Katarzyna Jachowicz z UMiG zaznaczyła, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyglądają miejsca składowania odpadów przez wspólnoty i spółdzielnię mieszkaniową oraz ich tereny przyległe. - Program „Czyste podwórko” wspiera wspólnoty finansowo i merytorycznie. Dzięki temu dofinansowane altany śmietnikowe będą osłaniały nieestetyczne miejsca składowania odpadów i chroniły przed ich podrzucaniem. Myślę, że zainteresowani będą korzystać z programu, co wpłynie na estetykę miasta – mówiła. W tym roku planuje się przeznaczenie 25 000 zł, co pozwoli na dofinansowanie pięciu wiat.
Radny Bogusław Kwiatkowski pytał czy wspólnoty również mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu rad osiedlowych na zakup i montaż wiat. Burmistrz Dorota Pawnuk wyjaśniła, że fundusz osiedlowy przeznaczony jest na zadania własne gminy. Dodała, że koncepcja jest dobra, jednak trzeba ją jeszcze przeanalizować.
Zdaniem radnego Jerzego Wójcikiewicza idea jest słuszna, jednak duże wspólnoty korzystają z funduszu remontowego i wspomaganie przez gminę nie jest aż tak konieczne.
Burmistrz podkreśliła, że odbywały spotkania z zarządem strzelińskiej spółdzielni mieszkaniowej m.in. w sprawie utrzymania porządku wokół rotundy św. Gotarda. - W internecie krążą zdjęcia, jaki panuje tam niesamowity bałagan. Są wersalki, zużyte muszle klozetowe i nienależycie segregowane odpady. Nasza spotkania nie mają żadnego efektu. W każdą sobotę i niedzielę to miejsce wygląda tak samo. Odpowiedzialność jest zrzucana na gminę i straż miejską, a o to powinien zadbać właściciel nieruchomości – powiedziała burmistrz. Większością głosów projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Kompleksy?
Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Legionisty” terenowi położonemu w Strzelinie przy ul. Rybnej. Magdalena Dziadzio z UMiG wyjaśniła, że wniosek z taką propozycją wpłynął do magistratu. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
- Dlaczego skwer, a nie plac? Mamy jakieś małomiasteczkowe kompleksy? To bardzo duży i ładny plac – powiedział radny Piotr Liwin, dodając, że wstrzyma się od głosu. Jak tłumaczyła Dziadzio, nie ma jednoznacznej definicji, jednak skwery dotyczą miejsc rekreacyjnych z małą architekturą, natomiast place są skomunikowane i stanowią nawet drogi wewnętrzne. Radni wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.
W dalszej części informację na temat zadań inwestycyjnych i bieżących wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych i planowanych przez gminę Strzelin oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie w roku 2019 przedstawił prezes Stanisław Klimaszewski.
Podkreślił, że do najważniejszych zadań należy realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelin” z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aby uzyskać powodzenie przy składaniu wniosku, trzeba było zdobyć pewną ilość punktów. Konieczne było wykazanie różnorodności w realizacji zadań objętych wnioskiem. W związku z tym, myślą przewodnią była renowacja istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, czyli tzw. rękawa.
Cały artykuł dostępny jest tutaj