Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja wiązowskiej rady. Porządek obrad przewidywał podjęcie 14 uchwał. Najdłużej trwała dyskusja nad przystąpieniem gminy do programu poprawy jakości powietrza.

W ubiegły czwartek odbyła się V sesja Rady MiG Wiązów. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad radni minutą ciszy uczcili niespodziewaną śmierć śp. Henryka Ożarowskiego, byłego burmistrza, sekretarza, wiązowskiego samorządowca.Sesję prowadziła przewodnicząca Ewa Schütterly (po prawej). Po lewej wiceprzewodnicząca Elżbieta Mossoń
Po spełnieniu wymogów formalnych, czyli stwierdzeniu quorum, przyjęciu protokołów z poprzednich sesji i porządku obrad, głos zabrała Agnieszka Puzyniak, sekretarz gminy. Pod nieobecność nieobecność burmistrza Jerzego Krochmalnego przedstawiła informacje o jego z pracy. W części uchwałodawczej radni przyjęli czternaście uchwał. W związku z przeprowadzonymi już wyborami sołtysów w Miechowicach i Kucharzowicach dokonano dokonali zmian w uchwale dotyczącej poboru podatków w tych sołectwach. Poborcami zostali nowi sołtysi. Radni ustalili również terminy wyborów sołeckich w kolejnych miejscowościach, czyli w Gułowie, Jędrzychowicach, Kowalowie, Krajnie i Witowicach.
najemcy, którzy korzystają z umowy najmu, mogą wypowiedzieć umowę, co gwarantuje ustawa. Gmina ma wtedy prawo wskazać innego najemcę.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz