O schroniskach i szkolnych obwodach
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zasady odpłatności za pobyt w schroniskach i granice obwodów lokalnych szkół to projekty, które w ubiegłym tygodniu opiniowali wiązowscy radni. Co się zmieniło w porównaniu do poprzednich lat?
We wtorek, 13 sierpnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów odbyło się posiedzenie komisji kultury, sportu, oświaty i pomocy społecznej. Po przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącą komisji Dagmarę Nasulicz, radni przystąpili do pierwszego projektu uchwały. Dotyczył zmiany w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi.
Dorota Arcińska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie poinformowała, że poprzednie kryteria procentowe były sztywno określone, a obecna zmiana pozwoli je „upłynnić”. Jeśli dochód osoby bezdomnej w stosunku do kryterium dochodowego wynosi do 100%, pobyt w schronisku jest nieodpłatny. Powyżej 100% do 150% - wysokość odpłatności wynosi do 50%. Powyżej 150% do 200% - do 70%. Powyżej 200% do 250% - do 80%. Powyżej 250% - do 100%. Projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
Kolejny projekt uchwały mówił o ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiązów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Jak przypomniała Anna Trzebuniak z UMiG Wiązów, w związku z wprowadzoną reformą, w 2017 r. rada podejmowała uchwałę dotyczącą planu sieci szkół. Zawarto w niej sieć szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Cały artykuł dostępny jest tutaj