„Felerną” świetlicę czeka przebudowa
Droga w Wyszonowicach, przepust na Młynówce, oświetlenie w Kucharzowicach, świetlica w Wyszonowicach czy zabezpieczenie ruin w Miechowicach Oławskich – to tylko niektóre z inwestycji, które w bieżącym roku będą realizowane w gminie Wiązów.
W czwartek, 20 maja, w wiązowskim urzędzie odbyło się posiedzenie komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. W porządku obrad znalazły się trzy punkty – informacja na temat planowanych zadań inwestycyjnych, informacja na temat realizacji programu „Czyste powietrze” oraz zagadnienia z zakresu utrzymania czystości i zieleni na terenie gminy. Pracownicy urzędu poinformowali radnych na jakim etapie znajdują się inwestycje, które są realizowane w bieżącym roku. Mówiono między innymi o modernizacji stacji uzdatniania wody w Częstocicach, Łojowicach i Księżycach. Prace są na ukończeniu, jednak odbiór będzie możliwy dopiero po zakończeniu prac we wszystkich trzech miejscowościach. Wykonana została dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Wyszonowicach, a obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy. Przygotowywana jest także dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ciągów komunikacyjnych przy ulicy Biskupickiej w Wiązowie. Po dopełnieniu formalności, wiązowski urząd ogłosi przetarg. Wykonawca przebudowy przepustu drogowego na kanale Młynówka wystąpił o pozwolenie, aby umożliwiono mu działanie na terenie przepustu. Wniosek został złożony do Wód Polskich i czeka na rozpatrzenie.
Tekst ukazał się w nr 19 (1058) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl