Dług na blisko 100 tys. zł

Karolina Pawlak, rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, informuje o zadłużeniu najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz odbiorców wodyPięciu najemców gminnych lokali mieszkalnych ma spore zaległości w płaceniu czynszu. Podobne problemy dotyczą także 112 odbiorców wody. Łącznie dłużnicy są winni gminie blisko 100 tys. zł. Gmina Wiązów posiada 30 lokali mieszkalnych i 13 socjalnych. Jak się okazuje, ta ilość w miarę zaspokaja potrzeby. Obecnie w urzędzie złożone są zaledwie trzy wnioski o przydział lokali komunalnych.

Najemcy zobowiązani są do płacenia czynszu na podstawie zawartej umowy. Miesięczna stawka za m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,52 zł. W przypadku lokali socjalnych jest to połowa tej stawki, czyli 2,26 zł. Te opłaty mogą się jednak wahać w zależności od wyposażenia, lokalizacji i stanu technicznego lokali. – W celu wyliczenia stawki jakościowej czynszu ustala się czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu – tłumaczy Karolina Pawlak, rzecznik prasowy UMiG Wiązów. - Suma tych współczynników przyjęta do ustalenia stawki czynszu nie powinna przekraczać 40% - dodaje.

 

Dłużników nie brakuje
Jak się okazuje, nie wszyscy regularnie płacą czynsz. Na liście dłużników obecnie znajduje się pięciu najemców. Łącznie ich zadłużenie wynosi blisko 30 tys.zł. – Na bieżąco monitorujemy i egzekwujemy płatności. Sprawy są na drodze sądowej – wyjaśnia Pawlak. Podobne problemy występują z zapłatą za wodę. W gminie Wiązów jest 1453 odbiorców. W ubiegłym roku dostarczono do nich ponad 131000 m3 wody. – Warto zaznaczyć, że ostatnie badania potwierdziły, iż woda jest zdatna do picia i ma bardzo dobre parametry – podkreśla. Cena za m3 wody wynosi 3,90 zł netto. Jest to stawka niższa niż w latach wcześniejszych 2012 cena netto wody wynosiła 4,39 zł, w 2013 – 4,26 zł, w 2014 – 4,10 zł. Priorytetem dla gminy jest dalsze obniżenie tej kwoty. - Podejmowane przez nas działania na przestrzeni ostatnich lat (chociażby przejęcie przez urząd zadań od Zakładu Gospodarki Komunalnej) powodują, że cena za m3 wody spada. Ten proces będzie postępował – zaznacza. Dłużników jednak nie brakuje. Zaległości ma w sumie 112 odbiorców na łączną kwotę 63 tys. zł. W 21 przypadkach skierowano sprawę na drogę sądową. Jak informuje rzecznik urzędu, od chwili przejęcia przez urząd zadań od ZGK zauważalny jest spadek liczby dłużników.