Sołeckie wybory i remonty

Goście obecni na sesji Rady Miasta i Gminy WiązówRadni usłyszeli, jak są wydatkowane gminne pieniądze, na jakim etapie jest remont szkoły oraz świetlicy w Jaworowie, a także przedyskutowali obecną sytuację SCM. Burmistrz Jerzy Krochmalny zdał relację z działalności między sesjami. Kontynuowany jest program szczepień dla dziewczynek przeciwko zakażeniu wirusem HPV.

Zdecydowana większość rodziców wyraziła zgodę na szczepienia, które wykonywane będą w dwóch ośrodkach: Almed Abdul Salam Al-Medhagi oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbary Mierzwińskiej.
Urząd gminy czyni starania o sprzedaż nieruchomości gminnych. Trwa porządkowanie sieci hydrantowej oraz inwentaryzacja i tworzenie dokumentacji określającej położenie sieci wraz z zasuwami.
- Nie bez kozery dzisiejsza sesja odbywa się w Jaworowie – podkreślał Jerzy Krochmalny.
- Chciałbym, żeby wszyscy radni oraz sołtysi zobaczyli, w jaki sposób są wydatkowane pieniądze gminne. Pieniądze z tytułu termomodernizacji mogliśmy przeznaczyć wyłącznie na elementy poprawiające izolację termiczną budynku, takie jak dach, okna, ocieplenie czy wymianę instalacji co. Pozostały koszty związane z remontem ścian, sufitów i instalacji elektrycznej.
W dalszej części sesji rada przyjęła uchwałę przeznaczającą 160 tys zł na wyżej wymieniony cel. Burmistrz poinformował, że obsługą bankową rachunku bieżącego miasta i gminy będzie zajmował się Bank Spółdzielczy w Oławie. Umowa podpisana jest do 2020 roku.
Została również podpisana umowa na zakup energii elektrycznej. Stawka za 1MWh jest niższa niż w ubiegłym roku i wynosi 228zł.
Wykonane zostały pomiary natężenia energii elektrycznej na obwodach oświetleniowych. Doszło do podpisania porozumienia z firmą Rabbit, która ma przedstawić kalkulację, określić regulatory mocy. Celem działań jest zapewnienie całonocnego oświetlenia w gminie.
Burmistrz przedstawił listę bieżących remontów. W Wiązowie powstała nowa altana, trwa remont w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w świetlicy w Gułowie, w Bryłowie, w Jaworowie, trwa przebrukowanie ulic Staszica i Świerczewskiego w Wiązowie.
Na sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany budżetu na 2015 rok .Przeznaczono m.in. 100 tys. zł na utwardzenie dróg osiedlowych, 16 tys. zł na dokumentację renowacji elewacji wiązowskiego ratusza, 50 tys zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wyszonowicach, 32 tys. zł na 2 etap modernizacji świetlicy w Jaworowie.
Radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019 oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jutrzyna (w części dotyczącej terenów rolnych), w sprawie programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. W połowie kwietnia, po konsultacjach z mieszkańcami zostanie ustalony ostateczny grafik zebrań wiejskich, na których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów.
Istotną część sesji stanowiło wystąpienie radnej powiatu strzelińskiego Magdaleny Krupy, która zdała relację z szeroko omawianej na obradach Rady Powiatu Strzelińskiego aktualnej sytuacji w SCM. Uspokoiła zebranych, iż, bez względu na sytuację związaną z prowadzonym postępowaniem upadłościowym, szpital działa i działać będzie. Wspólnie z Jerzym Krochmalnym zaapelowała o korzystanie z usług strzelińskiej placówki. Bo właśnie to może ją uratować – więcej pacjentów to więcej pieniędzy dla szpitala.