Nowe wnętrze remizy…

W sobotę, 11 kwietnia, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń jednostki OSP w Wiązowie (foto: Karolina Pawlak)Niedawno odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie. W wydarzeniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP Wiązów, OSP Jutrzyna i OSP Łojowice oraz radni Rady Miasta i Gminy Wiązów: Sylwia Wiaderek, Maciej Grzęda, Jakub Kulicki.

Zaproszonych gości powitała Agnieszka Zawłocka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. W wystąpieniu burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny oficjalnie przekazał do użytku nowo wyremontowane pomieszczenia: świetlicę wraz z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Oprócz tego jednostka otrzymała telewizor. Wstęgę przecięli komendant gminny OSP Wiązów Piotr Karpiński, prezes OSP Wiązów Rafał Celeszczuk oraz Michał Kowalski. W dalszej części przemówienia burmistrz poinformował o dalszych planach rozwoju jednostki, które będą polegały na rozbudowie obiektu i wykonaniu placu manewrowego. - Wszystkie działania są prowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków socjalnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie – zaznaczył burmistrz.