Wiązów szpitala nie wesprze
W wieloletniej prognozie finansowej gminy znalazła się m.in. przebudowa hełmu wieży oraz renowacja elewacji Ratusza w WiązowieListopadowa komisja budżetu i finansów w UMiG Wiązów dotyczyła m.in. wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ponadto burmistrz przedstawił pismo od starostwa powiatowego w Strzelinie. - Nie wiemy, na co tak naprawdę pieniądze zostałyby przekazane – stwierdził. Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane jednogłośnie.
Posiedzenie komisji budżetu i finansów Rady Miasta i Gminy Wiązów odbyło się w czwartek, 26 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów. Pierwsza z opiniowanych uchwał dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiązów na lata 2015-2025. Jak poinformowała Wiesława Kaczmarczyk, inspektor ds. księgowości budżetowej, nowe zadania to przebudowa hełmu wieży oraz renowacja elewacji ratusza w Wiązowie, rewitalizacja placu Wolności w Wiązowie, termomodernizacja budynku gimnazjum publicznego w Wiązowie oraz budowa gminnej świetlicy wiejskiej we wsi Kalinowa. Projekt uchwały jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię.

Nie będzie wikłania się w program naprawczy
Następnie członkowie komisji zajęli się projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Jak wyjaśniła Magdalena Kotlewicz z UMiG, stawki uległy obniżeniu o 1,2% w stosunku do 2015 r. – W związku z tym musieliśmy obniżyć dwie stawki odnośnie ciągników siodłowych i balastowych o tonażu powyżej 31 ton, gdyż przekraczały one stawki maksymalne – powiedziała. Wzorem lat ubiegłych wprowadzono 30% zwolnienie na samochody transportowe, wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-wychowawczych. Większością głosów projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. W dalszej części radni zajęli się pismem starostwa powiatowego w Strzelinie, które zwróciło się o pomoc finansową dla Strzelińskiego Centrum Medycznego. Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny przedstawił radnym treść pisma. Podkreślił, że w piśmie brakuje choćby kwoty, która jest potrzebna. – Właściwie nie wiemy jaki będzie efekt, gdybyśmy spróbowali wesprzeć starostwo. Ponadto rodzi się tutaj szereg różnych wątpliwości. W budżecie na 2016 r. nie przewidzieliśmy żadnych możliwości, aby można było komuś udzielać pomocy finansowej. Chociaż jest jedna pomoc dla powiatu strzelińskiego w kwestii modernizacji Gułów-Ośno – mówił Krochmalny.
Wyraził również wątpliwości związane z nowym właścicielem SCM. – Wydaje mi się, że mamy zdecydowanie więcej ważniejszych zadań do znajdowania w naszej gminie niż powiedzmy wikłanie się w jakiś bliżej nie określony program naprawczy. Na razie nie wiemy na jakim etapie jest ten program. Właściwie brak jest możliwości z naszej strony, bo nie mamy wolnych środków. Poza tym nie wiemy na co tak naprawdę pieniądze zostałyby przekazane – stwierdził burmistrz. Podkreślił, że brakuje mu wielu danych, aby mógł pozytywnie zarekomendować taką pomoc finansową. Dodał, że w ubiegłych latach gmina Wiązów wielokrotnie pomagała powiatowi strzelińskiemu. Radni nie mieli żadnych pytań i wyrazili negatywną opinię w sprawie wsparcia starostwa.