Będą pieniądze zewnętrzne, będą inwestycje
– W latach kolejnych chcielibyśmy zrealizować kilka dużych i potrzebnych dla naszej gminy inwestycji - powiedziała sekretarz Agnieszka Puzyniak (z prawej)Podczas sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami najważniejsze informacje przedstawiła sekretarz gminy Agnieszka Puzyniak. Zgodnie z zapotrzebowaniem doposażone zostały wszystkie szkoły. Łącznie całe wyposażenie kosztowało ponad 100 000 zł. Jeden z radnych pytał o rozbudowę oświetlenia ulicznego.
Obrady XIII sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów odbyły się we wtorek, 29 grudnia, w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami przedstawiła sekretarz Agnieszka Puzyniak.
Jak poinformowała, w ostatnim czasie zostały wykonane przeglądy wszystkich obiektów gminnych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uzupełniono tablice informacyjne dotyczące wejść ewakuacyjnych i wymieniono gaśnice przeciwpożarowe. Ponadto podpisano polisę ubezpieczeniową na ubezpieczenie 70 strażaków OSP Wiązów na kwotę 1 700 zł.
W sprawie modernizacji dróg osiedlowych na ul. Chełmońskiego i ul. Kossaka została podpisana umowa na utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową. Ostatni etap jest przewidziany na pierwszy kwartał 2016 r.
Zakończył się etap termomodernizacji świetlicy w Jutrzynie. Wykonano także ogrodzenie z płyt betonowych przy głównym wejściu. Jak poinformowała Puzyniak, trwają prace w świetlicy w Księżycach, gdzie wykonane zostały już stelaże, zdrapano tynki, a ściany przygotowane są do malowania.

Krzesła, stoliki i pralki
Ponadto wyczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej na ulicach Sikorskiego, Świerczewskiego, Staszica i Polnej w Wiązowie. Wykonano przegląd studni kanalizacji sanitarnej. Pracownicy wydziału wodociągów i kanalizacji sprawdzali stan techniczny studni.
Sekretarz poinformowała, że w ostatnim czasie zostały doposażone wszystkie szkoły. Zgodnie z zapotrzebowaniem szkoła w Jaworowie zakupiła 10 laptopów (15 990 zł), stoliki i krzesła (4 400 zł), kserokopiarkę (6 150 zł) i monitoring (15 800 zł). Szkoła w Wawrzyszowie kupiła: krzesełka, stoliki i meble (7 700 zł), krzesełka i stoliki do świetlicy stołówki (3 250 zł), płytki podłogowe do świetlicy (1 600 zł) i dywany dla klas I i II (680 zł). Przedszkole w Wiązowie zakupiło pralkę (1 000 zł), zamontowano tam drzwi (2 850 zł) oraz doposażono stołówkę i kuchnię (6 500 zł). Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie zakupił program do biblioteki wraz z czytnikami (2 000 zł), pralkę (1 000 zł), siatki na piłkochwyty na boisko (2 300 zł), krzesełka, stoliki i meble do klas (11 700 zł) oraz tablice multimedialne i trzy projektory (11 000 zł). Szkoła Muzyczna kupiła wyposażenie na łączną kwotę 17 400 zł.
Następnie radni przystąpili do uchwały w sprawie wydatków, które nie wygadają z upływem 2015 r. Jak poinformowała skarbnik Wiesława Kaczmarczyk, ustawa o finansach publicznych daje gminom możliwość podjęcia uchwały w sprawie wydatków niewygasających. – Dotyczy to wydatków, na które zostały podpisane umowy, a z różnych przyczyn nie dało się ich wykonać do końca roku. Wydatki majątkowe to kwota 212 569 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 18 609 zł – powiedziała skarbnik. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejna była w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2016 r. Puzyniak wyjaśniła, że w miarę ogłaszanych naborów zadania inwestycyjne będą rozbudowywane i dopasowywane do możliwości pozyskania pieniędzy zewnętrznych. – W latach kolejnych chcielibyśmy zrealizować kilka dużych i potrzebnych dla naszej gminy inwestycji. Należą do nich przede wszystkim przebudowa nawierzchni wiązowskiego Rynku, z którą związana jest również wymiana kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci energii elektrycznej do budynków prywatnych w obrębie placu Wolności. Planujemy również wykonanie elewacji ratusza wieży ratusza – mówiła sekretarz. Planowana jest także termomodernizacja ZSP w Wiązowie. Większością głosów uchwała została przyjęta.

Oświetlenie naprawione?
Radni głosowali także w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązów na lata 2016-2020. - Adresatem uchwały są dziewczynki w wieku 12 lat, które za zgodą rodziców mogą skorzystać ze sfinansowanych szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Ponadto wykonane będzie badanie, które sklasyfikuje czy dana dziewczynka może wziąć udział w programie, czy też nie. Koszt serii trzech szczepionek wynosi ok. 735 zł na jedną dziewczynkę – powiedziała Puzyniak. Większością głosów uchwałę przyjęto.
W części dotyczącej interpelacji i zapytań głos zabrał radny Grzegorz Arciński. Poruszył kwestię rozbudowy oświetlenia ulicznego i prosił burmistrza o określenie terminu. – Tauron wywiązuje się z umowy zdecydowanie lepiej niż we wcześniejszym okresie, kiedy dawaliśmy zlecenia i nie do końca były one wykonywane terminowo i czasowo. Teraz jest dokonywana inwentaryzacja całego oświetlenia. Wiemy, że w około 60-70% oświetlenie uliczne, które do tej pory nie działało zostało naprawione – tłumaczył burmistrz Jerzy Krochmalny. Poinformował, że na 2016 r. jest zaplanowana wymiana oświetlenia ulicznego w Witowicach, gdzie znajdują się jeszcze oprawy rtęciowe.
Sołtys Kucharzowic Czesław Maraj pytał czy w projekcie budżetu znalazło się zadanie budowy lampy przy wiejskim przystanku oraz oczyszczenie stawu. Jak wyjaśnił burmistrz, w nowym roku planowane jest wyczyszczenie dwóch lub trzech zbiorników, ale za wyjątkiem Kowalowa nie jest jeszcze ustalone których.
Ponadto burmistrz podziękował radzie za przyjęcie budżetu i zapewnił o wszelkich staraniach, aby go wykonać. Z okazji Nowego 2016 Roku. życzył spokoju oraz jak najlepszej współpracy.