Kto był ostatnią (niedoszłą) ofiarą kanibala?
O zbrodni mówią prawnicy i policjant. Jest również relacja szczęśliwca, który przeżył atak zwyrodnialca.

Zaledwie kilka miesięcy temu powołano do życia Fundację „Księstwo Ziębickie”, a już ukazały się kolejne numery Act Sambisiensis. Acta są półrocznikiem historycznym popularyzującym wiedzę o regionie wydawanym przez tę fundację. W drugim numerze znajduje się kilka tekstów dotyczących Karla Denke, kanibala z Ziębic. Jednak temat został pokazany inaczej niż to miało miejsce do tej pory. Pominięty został prawie zupełnie sensacyjny wątek zbrodniczej działalności Denkego. Są natomiast teksty podejmujące casus wielokrotnego mordercy z punktu widzenia ówczesnego i obecnego kodeksu karnego a także ocena postępowania pruskiej policji po ujawnieniu zbrodni. Autorami pierwszego tekstu są Monika Rakus, strzeliński prokurator rejonowy, i Michał Budny, aplikant prokuratorski...