Nie tylko dotacje

Wójt Waldemar GrochowskiPozyskiwanie środków unijnych na lokalne inwestycje to bodaj najważniejsze zadanie lokalnych samorządów. Zanim jednak złożona aplikacja uzyska akceptację, a co za tym idzie gmina uzyska dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków.

Na jednej z ostatnich sesji radni przyjęli uchwałę o sporządzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borów. Czym ten plan jest? Spytaliśmy wójta Waldemara Grochowskiego.
- Mówiąc w skrócie nasz plan będzie częścią przyjętego przez Polskę pakietu energetyczno-klimatycznego. A ten z kolei nakłada na nasz kraj, w tym oczywiście również na gminę Borów, obniżenia w najbliższych latach emisji dwutlenku węgla (Co2 – red.), zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej puli zużywanej przez nas energii a także obniżenie zużycia energii. Cel ten na poziomie gminy realizować będziemy poprzez działania inwestycyjne, organizacyjne i edukacyjne. Inwestycje to przede wszystkim różnicowanie źródeł pozyskiwania energii w kierunku niskoemisyjnych, a także promowanie i wspieranie energetyki odnawialnej. Ważne będą również działania poprawiające efektywność korzystania z energii. Pozwoli to na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
W powstającym planie gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy znajdą się informacje, które pozwolą realizować ustalenia pakietu klimatycznego na poziomie gminy Borów.
Jak będzie powstawał ten plan? Skąd będą pochodzić informacje o źródłach emisji CO2?
- Przygotujemy ankietę, o wypełnienie której zwrócimy się do mieszkańców gminy. Ankieta będzie dostępna na internetowej stronie urzędu gminy, odpowiednie informacje znajdą się również w poszczególnych sołectwach na tablicach ogłoszeń. Ankieta skierowana będzie również do firm i przedsiębiorstw z terenu naszej gminy. Będziemy prosić o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres urzędu gminy. Sięgniemy również po dostępne dokumenty zawierające dane niezbędne do powstania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Czy zgromadzenie tych informacji będzie równoznaczne z zakończeniem prac nad planem?
- Nie. Kolejnym etapem prac będzie analiza i opracowanie tych danych, obliczenie szacunkowej emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania różnych paliw, źródeł energii. Dopiero wtedy będziemy mieć wiedzę pozwalającą ustalić skalę problemu w naszej gminie. A wszystkie podejmowane przez nas działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej sprowadzają się do powstania bazy danych, pozwalających na inwentaryzację emisji CO2 oraz kompleksowego i przyjaznego środowisku zarządzania energią w gminie.

Czy powstanie planu może mieć wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, dla firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Borów?
- Plan jest niezbędny do prowadzenia w naszej gminie skutecznych działań obniżających zużycie energii, dywersyfikację jej źródeł i zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Plan umożliwi pozyskiwanie środków unijnych na termomodernizację i inne działania w ramach gospodarki niskoemisyjnej. W powstanie planu zaangażowani będą pracownicy urzędu, którzy na co dzień zajmują się sprawami komunalnymi, urbanistycznymi, infrastruktury i środowiska. Powstanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie dużym i ważnym dla gminy przedsięwzięciem. Dlatego już dziś proszę wszystkich mieszkańców gminy przedsiębiorców o pomoc i wypełnianie ankiet, jak tylko pojawią się na naszej stronie internetowej.

Dziękuję za rozmowę

Jacek Sobko