Prawie 2 mln zł na nowe drogi i skandal na gminnej uroczystości (?)
O tym, skąd biorą się pieniądze na gminne inwestycje, o dzieleniu uczniów i incydencie podczas obchodów Dnia Samorządowca, rozmawiali radni z Kondratowic. Wójt mówił o skandalu, a radny dowodził, że nic takiego się nie wydarzyło.
Ostatniego dnia czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach odbyła się LI sesja Rady Gminy Kondratowice, która – mimo że trwała nieco ponad godzinę – to obfitowała w wiele ważkich tematów. Na początku radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2021 z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach. Uchwałę w tej sprawie przedstawiła Małgorzata Krzesińska – radna i członek Rady Społecznej przy SPZOZ w Prusach, która poinformowała, że ubiegły rok zakończył się stratą 41.579,08 zł. Jedną z kolejnych uchwał radni określili średnie ceny jednostek paliwa w gminie Kondratowice na rok szkolny 2022/23, które zostały wyliczone w oparciu o ceny na stacji paliw w Karczynie.
W kolejnym punkcie skarbnik Agnieszka Majewska przedstawiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej, wśród których znalazło się m.in. opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej nr 3022D w Rakowicach za 16 800 zł, a także zdecydowano o przekazaniu 6 tys. zł na budowę chodnika w Gołostowicach i Komorowicach oraz 12 tys. zł na budowę chodnika w Grzegorzowie. Pytania do projektu uchwały miał radny Czesław Krawczyszyn, który chciał wiedzieć m.in. skąd pochodzą środki na te zadania. Skarbnik Majewska odpowiedziała, że pieniądze na dokumentację pochodzą z rezerwy inwestycyjnej, a na budowę chodników z rezerwy ogólnej.
Radny Artur Bartłomiejczyk odniósł się z kolei do złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie do budowy chodnika w Grzegorzowie. – Wójt mi odpisał, że nie ma wolnych środków w budżecie gminy, a tu jednak się znalazły wolne środki dla tych miejscowości (…). Czy są lepsze miejscowości i gorsze? – pytał. – Pan radny (…) w uzasadnieniu podał, że wpłynęły środki z wygranego procesu z Instytutem Włókien Naturalnych. (…) W uchwale budżetowej te środki zostały zaplanowane po stronie dochodowej i wydatkowej, więc tych środków nie można przeznaczyć na zadanie w ciągu roku, bo są zaplanowane po stronie wydatkowej – wyjaśnił wójt Gracz.
Na ten temat pisaliśmy w 28 (1116) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl