Stanowisko Członków Zarządu Powiatu w Strzelinie i Starosty Strzelińskiego w sprawie...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Stanowisko Członków  Zarządu Powiatu w Strzelinie i Starosty Strzelińskiego w sprawie oświadczenia przedstawicieli komitetów terenowych PiS
z terenu powiatu strzelińskiego.

W nawiązaniu do oświadczenia firmowanego  przez Panią Magdalenę Masymiuk, Pana Pawła Laszczyńskiego oraz Pana Aleksandra Skorupskiego -  przedstawicieli komitetów terenowych PiS z Powiatu Strzelińskiego, które zostało opublikowane w „Słowie Regionu Strzelińskiego” informujemy:
1. Ze strony autorów oświadczenia nigdy nie było żadnych konstruktywnych propozycji działań, a jedynie krytyka nie poparta żadnymi argumentami.
2. Oszczędności w oświacie to tylko hasło. Pragniemy przypomnieć,  że subwencja oświatowa to pieniądze, które mogą być przeznaczone jedynie na oświatę.
3.W tym roku w wyniku reformy edukacji do szkół ponadpodstawowych trafi tzw. podwójny rocznik w  związku z tym nauczyciele będą potrzebni. A tak już w szczególności - polski rząd ustami minister edukacji zapewniał, że zwolnień w oświacie nie będzie, ba nie może być.
4.Rady nadzorcze w spółkach się zmieniają, to naturalny proces. Praca w radzie nadzorczej szpitala w Strzelinie jest absorbująca i wymaga od członków poświęcenia dużej ilości czasu. Natomiast wynagrodzenie jest niewielkie.
5. Pan Laszczyński jako radny miejski miał okazję podczas debaty na sesji rady miejskiej zadać osobom zarządzającym szpitalem pytania, zapytał o coś mało istotnego.
6. Każda z osób podpisujących oświadczenie nie posiada doświadczenia w zarządzaniu podmiotami medycznymi, krytyka jest uprawniona, ale tylko poparta wiedzą, danymi itp., a nie wyobrażeniami.
7. Jedynym powodem wycofania poparcia zarządowi i staroście są prywatne ambicje. Na sesji absolutoryjnej jasno było widać do czego zmierza Pan Skorupski, do odwołania zarządu składającego się z członków PiS i sympatyków oraz powołania nowego zarządu z nim na czele i utworzenia koalicji z Platformą  Obywatelską .
8. Pan Laszczyński i Pani Maksymiuk nie uczestniczą w życiu samorządowym Powiatu Strzelińskiego, nie uczestniczą w sesjach Rady Powiatu czy też jej Komisji, więc zaskakujące jest zabieranie głosu w sprawach, o których nie ma się elementarnej wiedzy.
Marek Czerwiński
Mariusz Majewski
Mariusz Michułka
Aleksander Ziółkowski