Tak, jak na poprzedniej sesji rady powiatu wiodącym tematem było powołanie etatowego członka zarządu, tak ostatnio dyskutowano o wysokości diet radnych. Jak dyskusja i podnoszone argumenty ...

Poszło, oczywiście, o drogi. Tak w skrócie można streścić dyskusję na posiedzeniu komisji obszarów wiejskich. Padło kilka zaskakujących pomysłów. Czy radni przejdą od ...

Dziś, 14 lipca, o godz. 14 rozpoczęła się XLII sesja Rady Powiatu Strzelińskiego. Podczas obrad radni będą głosowali m.in. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla ...

W najbliższym wydaniu Słowa Regionu, który trafi do kiosków już w tę środę, publikujemy szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego i wstępne wyniki egzaminu ...