Regulamin

Regulamin zamieszczania i publikacji ogłoszeń drobnych

§ 1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia
1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania drobnych ogłoszeń na portalu www.sloworegionu.pl, którego właścicielem jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza Słowo Regionu Strzelińskiego s.c., 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 8, NIP 914-14-34-805
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na portalu.
4. Publikacja ogłoszeń dla osób prywatnych na okres 2 dni (bez dodatkowych opcji) jest bezpłatna. Płatne są natomiast opcje dodatkowe, dostępne w formularzu dodawania ogłoszeń. Aby ogłoszenie z wybranymi opcjami dodatkowymi się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie przy zaznaczeniu odpowiedniej opcji dodatkowych. Ogłoszenia firm są płatne, prosimy je zamieszczać w dziele "Oferty firm". 
5. Ogłoszenie zostanie opublikowanie wyłącznie wtedy, gdy zostanie zaznaczone odpowiednie wyróżnienie ogłoszenia odpowiadające jego treści. Wszelkie próby omijania tych zasad  spowodują, iż ogłoszenie się nie ukaże, a poniesiony koszt nie zostanie zwrócony. Jeśli więc treść ogłoszenia dotyczy np. usług, a zostanie wprowadzona do kategorii różne ogłoszenie takie nie zostanie zaakceptowane i opublikowane.
6. Pośrednik umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia za pomocą serwisu PayPal, Przelewy24 i SMS (Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay). Regulaminy i informacje o płatnościach za pośrednictwem tych kanałów znajdują się na stronach www pośrednikow pod adresami:
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full
https://www.przelewy24.pl/regulamin
https://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
7. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje też regulaminy dotyczące kanału płatności wymienione w punkcie 6 tego paragrafu.
8. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptacje przez ogłoszeniobiorcę. Do czasu gdy ogłoszenie nie otrzymało statusu zaakceptowane nie jest publikowane. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.
9. Zlecając publikację ogłoszenia ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usług ogłoszeniobiorcy w tym usługi marketingowe.
§ 2 Restrykcje publikacji
1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:
· gdy ogłoszenie nie zostało opłacone w sposób prawidłowy wymieniony w pkt. 4 i 5 paragrafu 1.
· gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza.
· gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu lub też czytelników Słowa Regionu Strzelińskiego.
· gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa
· gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw
· gdy ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji.
w wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.
2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub w kategorię w następujących przypadkach:
· gdy wybrana kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia
· gdy treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne
§ 3 Reklamacje
1. Ogłoszeniobiorca udostępnia 3 sposoby składania reklamacji 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę email 3) pisemnie.
2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu 71/796 0 196 . Reklamacje telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
3. Reklamacje przez email należy wysyłać na adres reklamacje@słoworegionu.pl. Nadawcą wiadomości musi być adres email podany podczas zamieszczania ogłoszenia.
4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Słowo Regionu Strzelińskiego s.c, ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin.
5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
7. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.
9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.
§ 3 Odpowiedzialność
1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników portalu, czytelników Słowa Regionu za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby ogłoszeniobiorcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.
 

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków