Sprawa fatalnego stanu dróg powiatowych wraca jak bumerang. Chociaż w ostatnich latach przebudowano niektóre odcinki, to i tak skala problemu jest ogromna. Zdecydowana ich większość ...

We wtorek, 22 września, rozpoczęli, a dzisiaj (25 września) już przekazali do użytku. Mowa o nowym placu zabaw w Przewornie, który usytuowany jest przy kompleksie szkolnym. ...

Komisja w Przewornie zajęła stanowisko w sprawie skargi na dyrektora szkoły. Okazało się, że skarżący sporządził dokument nierzetelnie, a radni musieli stracić czas, aby uporać się z ...

Wczoraj, 22 września, przy kompleksie szkolnym ruszyła budowa nowego placu zabaw w Przewornie. Montowane są urządzenia rekreacyjne dla dzieci. ...

Radni przyjęli na XIX sesji Rady Gminy Przeworno szereg uchwał, a dyskusja na temat spraw bieżących była ożywiona. Rozmawiano między innymi o spisie rolnym, wodociągu w Mnikowie i nowych ...

W Urzędzie Gminy w Przewornie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska. Radni dyskutowali o drogach, ...

Na ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno zapadły ważne decyzje dla mieszkańców Jegłowej. Radni przyjęli dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na ...

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno, wiceprzewodniczący Józef Tomera zabrał głos w sprawie, która dotyczy części sołectw. - Sołtysi na zebraniu proszą o zwiększenie ...