Przeworno jest jedną z niewielu miejscowości w gminie, gdzie brakuje na placu zabaw urządzeń do zabawy. Wcześniejsze, które ustawiono kilkanaście lat temu zostały zdemontowane, bo ...

W tym trudnym czasie, jaki nas dotyka, pragniemy zaufać Opatrzności Bożej. Z doświadczenia wiary wiemy, że nie można rezygnować z modlitwy i relacji z ...

Pod koniec lutego z komina zakładowego firmy Kessler przy ulicy Okrężnej w Przewornie zaczął wydobywać się „dziwny” dym. O sprawie poinformowała nas radna Rady Gminy Przeworno ...

Wiele różnych spraw omówiono na ostatniej sesji w Przewornie. Dyrektor jednej ze szkół tłumaczył się z pustych przejazdów niektórych autobusów. Sołtysi ...

Chciałoby się powiedzieć, że to temat rzeka. Chodzi, oczywiście, o kilkanaście lat zmagań z największą inwestycją wodną w powiecie. Na szczęśliwe zakończenie z utęskieniem czekają ...

Radni podczas obrad komisji w Przewornie zaproponowali nowe stawki bonifikat za wykup najmowanych lokali socjalnych. Dyskutowano też nad zawieszeniem funduszu sołeckiego na 2021 rok. Z jakim ...

Hydranty uliczne wyposażone w zawór i złącze do węża mają zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Feliks Polehojko z Przeworna poinformował nas, że jeden z hydrantów przy ul. ...

W środę, 4 marca, do Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie przyjedzie Radio Wrocław. Redaktor Małgorzata Majeran-Kokott, prowadząca „Listę przebojów ludowych”, spotka się z ...