Jakich klientów obsługuje firma Visa and Work sp. z o. o.? Tomasz Bruder: Obsługujemy ludzi z całego świata. Pomagamy przede wszystkim w uzyskaniu cudzoziemcom zezwolenia na pobyt i ...

Sejmik Województwa Dolnośląskiego na czerwcowej sesji zatwierdził kilka uchwał, na podstawie których gminy powiatu strzelińskiego otrzymają pomoc. Kto i na co dostał ...
Load More