Wycofane siły rosyjskie z obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego częściowo odtwarzają swój potencjał bojowy, a częściowo są przegrupowywane na nowe fronty. Przerzucono ...

Ostatnie dni przyniosły przemieszczenie się punktu ciężkości operacji bojowych na wschód i południe Ukrainy. Wraz z wycofaniem się sił rosyjskich z obwodów kijowskiego i ...