Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie realizuje kilka ważnych zadań inwestycyjnych, przy których nie ma opóźnień. Nieco inaczej jest z wycinką drzew, która zalicza się ...

W sobotę, 13 listopada, nastąpiło otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia przez kolejne cztery tygodnie każdy może wybrać rodzinę, której chce ...

Trwają prace wycinkowe na fragmentach drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku pomiędzy Strzegowem, a Kazanowem. Wycinane są wysokie topole, które rosną po obu stronach tej drogi. ...

Repatrianci z Kresów II RP mieszkali w gorszych warunkach niż Niemcy. Niemieccy autochtoni z trudem godzili się na obecność Polaków. Jednak z czasem… No właśnie, czy z ...
Load More