Wycofane siły rosyjskie z obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego częściowo odtwarzają swój potencjał bojowy, a częściowo są przegrupowywane na nowe fronty. Przerzucono ...

Ostatnie dni przyniosły przemieszczenie się punktu ciężkości operacji bojowych na wschód i południe Ukrainy. Wraz z wycofaniem się sił rosyjskich z obwodów kijowskiego i ...

Front w znacznej mierze się ustabilizował – dalsze walki notuje się zwłaszcza w Donbasie. W dalszym ciągu kontynuowane są wzajemne ostrzały artylerii, aktywność dronów oraz ...
Load More