Główny Inspektor Sanitarny informuje, że wycofał ze sprzedaży kilkanaście serii kurzych jaj z fermy drobiu w Rogalinku. Wykryto w nich pałeczki salmonelli. Sprawdź czy nie masz ...
Load More