SŁOWO REGIONU:
Adres:
57 – 100 Strzelin
ul. Mickiewicza 8
tel./fax: 71 / 796 0 196
email: redakcja@sloworegionu.pl

Wydawcy:
tel./fax: 71 / 796 0 196 wew. 21
Andrzej Kaczmarek (redaktor naczelny) – andrzej@sloworegionu.pl
Wojciech Cerkowniak (zast. red. naczelnego) – wojtek@sloworegionu.pl

Redakcja:
tel/ fax: tel./fax: 71 / 796 0 196 wew. 22
Magdalena Ziółkowska magdalena@sloworegionu.pl
Marta Dorczyńska
Sabina Zawer
Jacek Bomersbach
Radosław Kwiatkowski (dział sportowy)
Dariusz Stępien
Teresa Malczyk-Rozenek (korekta)

Współpraca:
Julia Marek
Jacek Sobko
Łukasz Porębski (KPP w Strzelinie)
Jarosław Łuczak (PPSP w Strzelinie)
Lech Pąchalski (UMiG Strzelin)
Marek Rychlica (Starostwo Powiatowe w Strzelinie)

Reklama:
tel./fax: 71 / 796 0 196 wew. 23
Radosław Sych, tel. kom. 502 601 247 - reklama@sloworegionu.pl

***

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
(TS) - tekst sponsorowany