Leją wodę w pole

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ostatnie susze skłaniają do przemyśleń nad oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Tymczasem jedno z przedsiębiorstw regularnie nawadnia swoje uprawy. Jak wygląda to w świetle obowiązujących przepisów prawa?
Droga między Strzelinem a Jegłową otoczona jest po obu stronach polami. Niedawno mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, tymczasem jedno z przedsiębiorstw rolnych z powiatu strzelińskiego wykorzystuje hektolitry wody do nawadniania swoich upraw. Bardzo zaniepokoiło to mieszkańców, gdyż mówiło się głośno o panujących suszach, a woda na polach w Jegłowej lała się nawet po kilka godzin dziennie.
Zwróciliśmy się zatem do Państowego Gospodarstwa Wody Polskie, które poinformowało, iż z wód gruntowych na omawianym przez nas terenie korzysta Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. Odpowiednią decyzję wydał starosta strzeliński 3 czerwca 2015 roku.
- Decyzja dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na tak zwane szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych ze studni w celu nawodnień upraw rolniczych, w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku. Wspomniane pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas do 31 maja 2035 roku i zgodnie z ustawą Prawo wodne, ta decyzja jest nadal obowiązująca. W świetle obowiązujących przepisów prawa takie pozwolenia wydawane są przez organy właściwe Wód Polskich - poinformował Jarosław Garbacz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dodał także, że Wody Polskie nie posiadają obecnie zgłoszeń, aby szczegółowe warunki wykonywania powyższego pozwolenia wodnoprawnego były w jakikolwiek sposób naruszane, a to właśnie na podstawie takiego zgłoszenia może zostać wszczęta procedura kontrolna.